Handledarutbildning

Handledarutbildning

Alla tjänar på ett strukturerat handledarskap. Den handledde kommer snabbt in i jobbet. Arbetsplatsen utvecklas positivt genom inkludering. Handledaren växer med uppgiften. Besparingarna i tid, pengar och energi är många, samtidigt som arbetsplatsgemenskapen ökar.

Sobonas handledarutbildning är uppdelad i tre delar

Kunskap – En webbutbildning med den kunskap du behöver för att bli en riktigt bra handledare. Som ett komplement till handledarutbildningen finns i Språkmodulen. Det är en webbutbildning i hur du lär ut språk till personer som inte har svenska som modersmål.

Praktiskt stöd – En handbok med mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet. Läs mer och ladda hem innehåll >

Erfarenhetsutbyte – Workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare.  Håll utkik i kalendariet >

 

Vad innebär handledning?

Handledning är en pedagogisk process, där du vägleder en person som ska utvecklas i ett yrke. Genom god handledning kommer du själv att utöka dina kunskaper. Dina chefer och HR är viktiga som stöd till dig. Men även dina kollegor ansvarar för att den du handleder trivs och blir en del av arbetsgemenskapen. Handledarskapet sätter fingret på bland annat beteenden, tyst kunskap, företagskultur. Genom att bli medveten om dig själv och arbetsplatsen lär du dig att sätta ord på dina kunskaper. Samspelet mellan dig och den handledda blir därmed enklare.

Utbildningen formar en enhetlig handledning på arbetsplatsen. Gemenskapen och möjlighet till inkluderingen ökar. Engagemanget höjs och fler blir intresserade av en arbetsplats med mångfald och kreativitet. Genom trygga handledare skapas en levande och produktiv arbetsplats med exempelvis fler ungdomar och nyanlända.