VD-nätverk

Anmäl dig till vårt VD-nätverk! Målet är att skapa ett forum för vd:ar som vill utvecklas som chefer och ledare. Nätverket anordnas i samarbete med I.O.H organisationsutveckling och varje nätverksgrupp består av cirka 10-14 personer som arbetar tillsammans med två handledare. Genom ett konsultativt arbetssätt skapar vi värdefullt stöd och erfarenhetsutbyte.

Målet med nätverket är att fundera över sin utveckling genom egna, autentiska fallbeskrivningar samt att träna i att lotsa andra framåt. Varje nätverksgrupp består av 10-14 personer som arbetar tillsammans med två handledare.

Vd-nätverket kommer att träffas en gång i kvartalet – 4 gånger per år. Vi kommer att arbeta med autentiska case i grupper om 5-7 personer. Omvärldsspaning i storgrupp och samtal om aktuella ämnen. Vid behov bjuds gästförläsare in. 

  • Första träffen ägde rum 18-19 februari 2016
  • Varje träff är lunch till lunch i internatform
  • Specificerat program skickas ut 14 dagar innan varje träff
  • Träffarna äger rum i området kring Arlanda/Sigtuna
  • Kostnad: 15.000 kronor exkl. moms för fyra träffar. Mat, logi och resor tillkommer.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till kontakt@ioh.se