Workshop för handledare - Introduktion. ''Hej och välkommen, så här gör vi hos oss''

Kursdatum

Kursdatum: 10 april 2019
Ort: Helsingborg
Sista anmälningsdag: 8 mars

Anmäl dig här

Handledaren stödjer ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen. Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

Utbildningen hjälper era medarbetare att bli riktigt bra handledare utifrån ert företags behov. Den strukturerade introduktionen gör att nya medarbetare snabbare och mer effektivt kommer igång på arbetsplatsen. Tid, energi och pengar sparas med hjälp av skickliga handledare. Den som handleder växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar. Genom att höja statusen på handledarrollen vill fler bli handledare!  

Ur innehållet

Exempel på ämnen är ledarskap, coaching, lärande, företagskultur och arbetsmiljö.

Utbildningen består av tre delar:

  • Webbutbildning där handledaren ges kunskaper och inspiration.
  • Handbok med praktiska mallar och checklistor som stöd i det vardagliga arbetet.
  • Workshop med fokus på erfarenhetsutbyte.

Inför workshopen ska du ha genomfört webbutbildningen, bekantat dig med handboken samt arbetat med förberedelsefrågor.

Tid och plats

Uppsala 23/10 2018
Tid: 09.00-16.00
Plats: Clarion Hotel Gillet

Örebro 25/10 2018
Tid: 09.00-16.00
Plats: Clarion Örebro

Umeå 6/11 2018
Tid: 09.00-16.00
Plats: Elite Umeå

Helsingborg 10/4 2019
Tid: 09.00-16.00
Plats: Clarion Grand Hotel, Helsingborg

Målgrupp

Workshopen riktar sig till dig som är handledare idag eller kommer att introducera nya medarbetare på arbetsplatsen framöver.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Administrativ chef

Telefon: 08-452 72 74

E-post: pia.saajakari@sobona.se