Strategisk lönebildning

Kursdatum

Kursdatum: 31 oktober 2018
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 8 oktober

Anmäl dig här

Seminariet syftar till att stärka dig i det strategiska tänkte kring lönebildning. Vad kännetecknar ett framgångsrikt, strategiskt lönebildningsarbete? Kan man betrakta löneöversynen som en investering i stället för en driftskostnadsökning?

Plats och tid

Datum: 31 oktober 2018
Tid: 09.30 – 16.30
Plats: SKL-huset
Lokal: Lilla hörsalen, plan 12
Adress: Hornsgatan 20, Stockholm

Kaffe och smörgås serveras från 09.00

Ur innehållet

  • Hur arbetar du med lönebildning i din verksamhet?
  • Vilka förutsättningar har du att förhålla dig till?
  • Möjligheter och/eller hinder?
  • Vad behöver du för analysunderlag för de strategiska besluten?
  • Går det att göra annorlunda sett till de långsiktiga målen för verksamheten?

Medverkande

Peter Öhrström, Lotta Gahmberg och John Nilsson

Målgrupp

Dagen vänder sig till kommunala företag och dig som har ledningsansvar för de övergripande och strategiska besluten i affärsmässig verksamhet, t.ex. VD eller motsvarande.

Antalet platser är begränsade och urvalet görs i första hand utifrån beskriven målgrupp. Vi ser gärna en spridning bland Sobonas medlemsföretag då erfarenhetsutbyte utgör en väsentlig del av innehållet. Huvudregeln är en plats per företag, i mån av plats max två deltagare från samma företag.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Har du några frågor?

Peter Öhrström

Kontaktperson

Peter Öhrström

Förhandlare

Telefon: 08-452 77 17

E-post: peter.ohrstrom@sobona.se

Pia Saajakari

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@sobona.se