Misskötsamhet i anställningen

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och som kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl eller avskedande. Deltagarna ska ges vägledning i hur misskötsamhet ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Genomgång av regler varvas med aktuella rättsfall.

Tid och plats

Tid: Kl 09.30 - ca 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.00 och lunch ingår)
Plats: Sobonas lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm

Självkostnadsavgift

2000 kr ex. moms per deltagare. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar innan kurstillfället debiteras fullt pris. Läs mer om våra självkostnadsavgifter här >

Mål

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha kunskap om:

 • Hantering av misskötsamhet och vilka åtgärder som är lämpliga att vidta
 • Vilka beteenden som typiskt sett kan leda till uppsägning p.g.a. personliga skäl respektive avskedande
 • Formaliaregler och sanktioner vid skiljande från anställning

Ur innehållet

 • Anställdas lojalitetsplikt
 • Misskötsamhet i olika former såsom exempelvis:
 • Samarbetssvårigheter
 • Arbetsvägran
 • Illojalitet
 • Stöld och andra tillgrepp
 • Brottslighet inom och utom anställningen
 • Misshandel eller hot

Därutöver behandlas:

 • Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet
 • Arbetsrättsliga tidsfrister
 • Avstängning

Kursen består av föreläsningar och grupparbeten med diskussioner om typfall

Medverkande

David Carlsson och Johan Sommar, förhandlare på Sobona

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar som HR-ansvarig, HR-specialist, personalchef, förhandlingschef eller till dig som annars arbetar med företagets arbetsrättsliga frågor och behöver fördjupa dina kunskaper. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.