Lokal lönebildning och löneprocess

Målet är att du ska få grundläggande kunskaper om lönebildning och hur lönebildningen kan användas strategiskt för att uppnå verksamhetens mål. Det innebär att du som är lönesättande chef ska verka för en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman.

Du får under dagen en god inblick i löneavtalet och hur lönebildningen är tänkt att fungera. Vi för en dialog om möjligheter och/eller hinder och vad som skulle kunna göras annorlunda sett till de långsiktiga målen för din verksamhet.

Kurstillfället ger dig tillgång till ett unikt deltagarnätverk och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra chefer som befinner sig i en liknande situation och roll som du.

Tid och plats

Datum: 1 februari 2018
Tid: Kl. 10.00-17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30)
Adress: Hornsgatan 15, Stockholm
Lokal: Saturnus konferens, lokal Taube

Det kommer att serveras fika och lunch under dagen. 

Ur innehållet

  • Hur en lön är uppbyggd
  • Hur lönebildning enligt löneavtalen fungerar
  • Grunderna för hur du arbetar med lönepolitik och löneprocessen
  • Grundläggande samtalsmetodik och feedback

Medverkande

Giggi Langlet (KFS), Peter Öhrström och John Nilsson (Pacta) samtliga arbetar som förhandlare 

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.