CSR & hållbar utveckling för samhällsnyttiga bolag

VARFÖR UTBILDNING I HÅLLBAR UTVECKLING?

Under en heldagsutbildning i Hållbar utveckling, särskilt utformad för KFS medlemsföretag ges konkret vägledning för att utveckla och tydligare kommunicera ett hållbart företagande. Syftet med utbildningen är att visa på potentialen för samhällsnyttiga företag att lyfta fram sin position och roll för en hållbar samhällsutveckling, och vad som krävs för att kunna göra detta.  

Mål

Efter genomförd utbildning ska du som deltagare

  • ha insikt i och kunskap om vad hållbar utveckling handlar om, generellt samt specifikt för samhällsnyttig verksamhet
  • känna ökad trygghet att kunna orientera dig i terminologi, sakfrågor och omvärldsfrågor inom hållbarhetsområdet
  • ha en tydlig bild av vad i den egna verksamhetens befintliga arbete som går under begreppen CSR och hållbarhet
  • få inspiration och konkreta tips om hur CSR- och hållbarhetsarbetet kan utvecklas och kommuniceras. 

Ur innehållet

Utbildningens upplägg blandar föreläsningsmoment med diskussion och övningar där vi utgår från deltagarnas egna verksamheter och verkliga vardag.

Hållbar Utveckling – vad handlar det om?
Introduktion till Hållbar utveckling: Utmaningar, möjligheter och drivkrafter

Vilka frågor ska man fokusera på?

Hur gör man i praktiken? Struktur och systematik, vägledning för att komma igång

  • Framgångsfaktorer och fallgropar
  • Struktur för systematiskt arbete
  • Ramverk, riktlinjer och andra verktyg att luta sig emot
  • ”Checklista” att använda i det egna hållbarhetsarbetet

Kommunicera och redovisa

  • Hållbarhetskommunikation som stärker varumärke och uppfyller intressenternas krav

Medverkande

Mia Barkland och Sara Gripstrand, Trossa AB.

Mer om kursledarna och Trossa AB på www.trossa.se

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.