Arbetstid

För tillfället finns det inga inplanerade datum för kursen. Om du vill kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi har tillräckligt många intresserade.

Intresseanmälan

Hur hanterar du de vanligast förekommande frågorna kring arbetstid på din arbetsplats? En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetstidslagen och kollektivavtalets arbetstidsbestämmelser.

Observera att kursen inte omfattar frågor kring semester, föräldraledighet eller annan ledighet. Kursen hanterar inte heller ersättningsfrågor

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • De grundläggande arbetstidsrättsliga frågorna
  • Var du kan hitta svaret på arbetstidsfrågor i kollektivavtalet och lagstiftningen

Ur innehållet

Utifrån arbetstidslagen och kollektivavtalet hanterar vi bl.a. följande arbetstidsrättliga begrepp

  • Dygnsvila
  • Veckovila
  • Sammanlagd arbetstid
  • Begränsningsperioder
  • Jour
  • Beredskap
  • Övertid/mertid

Målgrupp

Kursen vänder sig framförallt till arbetsledare, och annan personal som hanterar arbetstidsfrågor. Ej lämplig utbildning för er som tillämpar branschavtal Personlig Assistans och Trafik och inte heller för er som tillämpar Bilagor eller Specialbestämmelser till HÖK samt löneavtal vid sidan av HÖK/ÖLA.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@sobona.se