Arbetsrättslig baskurs

Kursdatum

Kursdatum: 21-22 maj 2019
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 22 april

Kursen är tyvärr fullbokad. Du kan anmäla dig ändå så hamnar du på vår väntelista.

Anmäl dig här

Välkommen till en grundläggande kurs för att få en bättre förståelse för arbetsrätten.

Plats och tid

Tid - Dag 1: 10.00- ca 17.00 (kaffe och smörgås serveras från 09.30 och lunch ingår)
Dag 2: 09.00- ca 16.30 (lunch ingår)
Plats - Sobonas lokaler, Hornsgatan 20 i Stockholm

Självkostnadsvgift

4000 kr ex. moms per deltagare. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris. Läs mer om våra självkostnadsavgifter >

Mål

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor.
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare.
  • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar.

Ur innehållet

  • Arbetsrättens bakgrund och källor.
  • Anställningsavtalets ingående - vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer - vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter.
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.
  • Grundläggande genomgång av MBL.
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked - översiktligt.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Administrativ chef

Telefon: 08-452 72 74

E-post: pia.saajakari@sobona.se