Arbetsrättslig baskurs

Kursdatum

Kursdatum: 6-7 november 2018
Ort: Stockholm
Sista anmälningsdag: 8 oktober

Anmäl dig här

En grundläggande utbildning för att få en bättre förståelse för arbetsrätten, bland annat med rättsfall från Arbetsdomstolen. Syftet är att du ska veta hur du hanterar de vanligast förekommande arbetsrättsliga frågorna på din arbetsplats.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Grundläggande arbetsrättsliga frågor
  • Var du kan hitta olika lagar, avtal och bestämmelser som är av vikt för dig som arbetsgivare
  • Var problemområden finns, så att du vet när du ska söka mer information innan du agerar

Ur innehållet

  • Arbetsrättens bakgrund och källor
  • Anställningsavtalets ingående - vad bör jag tänka på?
  • Olika anställningsformer - vilken ska jag använda?
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter
  • Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
  • Grundläggande genomgång av MBL
  • Arbetsbrist, personliga skäl och avsked - översiktligt

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledare med behov av kunskap om att hantera de vanligast förekommande frågorna av arbetsrättslig karaktär på arbetsplatsen, samt till personalhandläggare som har till uppgift att bistå chefer i deras chefsroll.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontakta kursadministratör

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@sobona.se