Arbetsrätt, påbyggnad - utbildning

För tillfället finns det inga inplanerade datum för kursen. Om du vill kan du göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig när vi har tillräckligt många intresserade.

Intresseanmälan

En fördjupning i arbetsrätt där vi framförallt tittar på hanteringen av personalproblem på arbetsplatsen och innebörden av personalansvaret. Vi arbetar med praktikfall och diskuterar olika lösningar.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha kunskap om:

  • Arbetsrätt i ett djupare perspektiv
  • Arbetsrättslig praxis och viktiga rättsfall knutet till detta
  • Träning i hur du tillämpar arbetsrätt praktiskt

Ur innehållet

  • Fördjupning om misskötsamhet och uppsägningar av personliga skäl
  • Fördjupning beträffande begreppet turordning och företrädesrätt
  • Övergång av verksamhet
  • Diskriminering

Målgrupp

För dig som gått Arbetsrätt grund och/eller till chefer, arbetsledare och personalhandläggare som har några års erfarenhet av arbetsledning.

Avgift

Kostnadsfritt för medlemmar om inte annat avtalats. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras en avgift om 1000 kronor per person.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontakta kursadministratör

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@sobona.se