Arbetsmiljöutbildning

Välkommen till Sobonas kurs i arbetsmiljö!

Syftet med kursen är att du ska få kunskap om arbetsmiljörättens källor så som lag och föreskrifter samt om hur företaget bygger upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vid kurstillfället lyfter vi även frågor om rehabilitering, kränkande särbehandling och diskriminering utifrån arbetsgivarens roll och ansvar.

Tid och plats

Tid - Dag 1: 10.00- ca 16.30 (kaffe och smörgås serveras från 09.30 och lunch ingår)
Dag 2: 09.00- ca 16.00 (lunch ingår)
Plats - Sobonas lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm

Självkostnadsvgift

4000 kr ex. moms per deltagare. Vid utebliven närvaro eller avbokning senare än 14 dagar före kurstillfället debiteras fullt pris. Läs mer om våra självkostnadsavgifter här >

Ur innehållet

  • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsgivaransvaret och sanktioner
  • Rehabilitering
  • Kränkande särbehandling

Medverkande

Giggi Langlet och Rejhana Babovic, förhandlare på Sobona

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer och arbetsledande arbetsgivarföreträdare som vill lära sig mer om förutsättningarna för att främja det friska och undvika ohälsa och olyckor. Även skyddsombud kan delta i mån av plats.

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Administrativ chef

Telefon: 08-452 72 74

E-post: pia.saajakari@sobona.se