Nöjda kursdeltagare

Sobona har nöjda kursdeltagare. På en femgradig skala får våra kurser i genomsnitt 4,3 i betyg. Det är vi stolta över. Här några citat från våra utvärderingar:

"Jag är oerhört nöjd med kursen och känner att jag har mycket mer på fötterna efter denna genomgång."

"Riktigt bra kursdokumentation. Kommer att kunna användas som uppslagsbok."

"Skönt att få förklarat vissa tolkningar som varit osäkra för mig tidigare."

"Fantastiskt bra kursledare, kunnig och rolig att lyssna på."

"Enkel och koncis inbjudan – samma gäller för kursinnehållet."

"Kunniga och pedagogiska, medryckande som har förmåga att skapa en god stämning."

"En suverän kurs när det gäller kursinnehållet och kursledarna. Det är alltid roligt att få träffa likasinnade."

"Kursdokumentationen är toppen. Även arbetsmaterialet."

"Har bara gott att säga. Tycker att ni sköter utskick, lokalfråga och mat på ett alldeles föredömligt sätt."

"Det enda som ändrar betyget 5 till 4 är det faktum att kursen kunde ha en tredje dag. Det hade varit värdefullt att få omsätta de nyvunna kunskaperna i ytterligare övningsexempel."

"Alltid bra att få med sig dokumentation som används i verkligheten, ger ett bra diskussionsunderlag när egna dokument skall skapas."

"Kursen håller mycket hög klass."

"Det är intensivt och fokuserat på ämnet och känns effektivt och välplanerat."

"Bra röst, klar och tydlig föreläsare. Höll tiderna och såg till att vi fick en bensträckare. Hade svar på frågor."

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Administrativ chef

Telefon: 08-452 72 74

E-post: pia.saajakari@sobona.se