Kalendarium

 • Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget | Göteborg

  Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

 • Workshop för handledare - Introduktion | Uppsala

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Workshop för handledare - Introduktion | Örebro

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Introduktionsdag

  Välkommen till introduktionsdag i Stockholm den 25 oktober, en introduktionsträff om din nya arbetsgivarorganisation och dina kollektivavtal.

 • Strategisk lönebildning

  Seminariet syftar till att stärka dig i det strategiska tänkte kring lönebildning. Vad kännetecknar ett framgångsrikt, strategiskt lönebildningsarbete? Kan man betrakta löneöversynen som en investering i stället för en driftskostnadsökning?

 • Workshop för handledare - Introduktion | Umeå

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.

 • Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget | Malmö

  Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

 • Löneberäkning, grund

  Kursen ger praktiska kunskaper om löneberäkning, frånvaroavdrag och semesterberäkning samt viktigare regler i lag och avtal.

 • Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget | Luleå

  Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

 • Anställningsvillkor - Branschavtal

  Vilka bestämmelser innehåller branschavtalet? Här får du lära dig så mycket att du vet var du kan kontrollera fakta innan du agerar.