Kalendarium

 • Sobonas HR-dag

  Dagen bjuder även på intressanta föreläsningar och tid med dina personliga förhandlare.

 • Välkommen till lunchmöte 15 november på temat Kompetensförsörjning och social hållbarhet | Göteborg

  Sobona, Renova och Nordiskt valideringsforum bjuder i samarbete med Tillväxtverket in till ett lunchmöte om kompetensförsörjning och social hållbarhet. Lunchmötet riktar sig till Sobonas medlemsföretag, Renovas ägarkommuner och kunder samt övriga som är intresserade.

 • Löneberäkning, grund

  Kursen ger praktiska kunskaper om löneberäkning, frånvaroavdrag och semesterberäkning samt viktigare regler i lag och avtal.

 • Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget | Malmö

  Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

 • Workshop för handledare - Språkutveckling och kultur, få ihop laget | Luleå

  Workshopen har fokus på företagskultur och att lära ut yrkesspråk till någon som inte har svenska som modersmål. Språkförståelse är viktigt för god kommunikation, vilket leder till framgång på jobbet. Du som handledare kommer att vara otroligt viktig för den du ska introducera. Genom att samtala och knyta an till personen du handleder ökar chanserna till språkutveckling och gemenskap på arbetsplatsen.

 • Organisationsförändring och övertalighet för personal/förhandlingschefer eller motsvarande

  Sobona bjuder in till en kurs om organisationsförändring och övertalighet. Kursen arrangeras i Stockholm och syftar till att du som personalchef och/eller förhandlingschef ska få kunskaper om de arbetsrättsliga regler och kollektivavtalsbestämmelser som reglerar organisationsförändringar och dess konsekvenser.

 • Anställningsvillkor - Branschavtal

  Vilka bestämmelser innehåller branschavtalet? Här får du lära dig så mycket att du vet var du kan kontrollera fakta innan du agerar.

 • Rikskonferensen Bättre Skola – konferensen för alla som arbetar med kvalitetsfrågor i skolvärlden

  Nu är programmet klart till 2019 års kvalitetskonferens den 16-17 januari! Efter årets lyckade konferens i Eskilstuna har vi fått inspiration och idéer till ett ännu bättre event nästa år, med ett program som både fyller på energibanken och ger kunskap i de så viktiga kvalitetsfrågorna.

 • Workshop för handledare - Introduktion | Helsingborg

  Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare. Här träffar du andra handledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare. Varje utbildningsdag har 16 platser.