Språkutveckling på arbetsplatsen

Forskning visar att goda språkkunskaper ger ökade möjligheter till integration och socialt liv. God språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. Detta är en vidareutbildning i handledning för dig som vill skapa ett klimat där alla trivs och stödja en person i utvecklingen av sitt yrkesspråk.