Västerås

KFS-dagarna i Västerås 2016

2016 träffas vi i Västerås - teknikens vagga. Och vad kan vara ett mer passande tema än den samhällsomvälvande teknikutveckling, digitalisering och globalisering vi just nu är inne i.

KFS-dagarna innehåller föreläsningar och seminarier, bland annat med några av landets främsta internet- och teknologstjärnor. Dessutom blir det många chanser för dig som medlem att nätverka och påverka din arbetsgivarorganisation. Det är också dags för andra gången någonsin att dela ut KFS pris för bästa insatser inom affärsmässig samhällsnytta. Sist men inte minst står vi på KFS inför ett år med viktiga vägval – därför vill vi träffa så många som möjligt och fortsätta samtalet om KFS framtid.

Tillsammans skapar vi samhällsnytta. Kom och gör din röst hörd. Varmt välkommen till årets KFS-dagar!

Årets talare KFS-dagarna:

Claudia Olsson

Claudia Olsson

Hon har kallats teknologistjärna i media och utnämnts till årets ledare i Sverige – möt henne i föreläsningen Teknik & innovation för samhällsnytta i framtiden.

Claudia Olsson arbetar som rådgivare åt framtidsuniversitetetSingularity i Silicon Valley, USA och har utforskat innovation och utveckling på tillväxt marknader världen över – i Indien, Kina, Japan, Filippinerna och Singapore. Hon menar att organisationer kan bli mer innovativa om de tillvaratar den senaste teknikens möjligheter. Claudia Olsson tar åhörarna med på en resa in i framtidens samhälle – en plats där kreativitet och accelererande teknikutveckling kan lösa globala utmaningar inomen mängd områden, som hälsa, energi och utbildning. När hon ser in i framtiden och spår vad vi kan vänta oss av framtidens teknik kombinerar hon sin praktiska erfarenhet och sin teoretiska förståelse.

Joakim Jardenberg

Joakim Jardenberg

Internetguru, förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör.

Joakim talar rakt från hjärtatom att skapa hållbar samhällsnytta genom att vara bäst i världen på internet. Joakim Jardenberg är Sveriges internetguru, en förändringsförespråkare, framtidskramare och debattör i allt som rör sig runt gamla, nya, digitala och sociala medier. Han är mannen bakom Helsingborg stads utmärkelse Årets IT-kommun där han arbetat som internetchef i två år. Med ett ben hos användaren, ett ben i tekniken och ett ben i affären söker han förklara det komplicerade på ett enkelt sätt och skapa nytta ur nya möjligheter. Idag arbetar han som rådgivare till vd:ar och ledningsgrupper i internetfrågor. Han är också delägare i elva startups, håller presentationer, modererar och utbildar samt arbetar pro bono för ett bättre samhälle. Nyligen pekade tidningen Internetworld ut honom som en av tio digitala profiler som statsministern bör lyssna på.

Per Naroskin

Per Naroskin

Humor och igenkänning när psykologen, föreläsaren och medieprofilen tar sig anämnet människan i teknikrevolutionen.

Per är en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare, han är även författare och flitig medarbetare/krönikör på radio och TV, bland annat i Spanarna i P1. I sin föreläsning tar han ut svängarna i psykologisk och filosofisk riktning. Han ställer frågor vi kanske inte kommit på att ställa och bjuder på nya infallsvinklar på vår vardagsmiljö. Teknisk utveckling är en bra utgångspunkt för attstudera oss människor och samhället vi lever i. Föreläsningen bjuder på både allvarliga och komiska iakttagelser. Hur påverkas den mänskliga identiteten av att gränserna mellan människa och teknik, mellan kropp och psyke inte är lika skarpa som de förut har varit?

Mikael Mogren

Mikael Mogren

Möt nya biskopen i Västerås stift i ett samtal om hållbara värderingar i en värld i transformation.

Ett samtal om människan i en globaliserad och digitaliserad värld. Vi får höra biskopens tankar kring hur vi som människorkan förhålla oss till att navigera i den nya världen. Hur påverkar den nya världen värdegrunden i samhället? Kan nätet ersätta andlighet? Vilka möjligheter ser kyrkans ledare med utvecklingen– som ett nav för hållbara värderingar vilket är grundläggande för ett samhälle i förändring.

Moderator: Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström

Moderator för KFS-dagarna är samhällsentreprenören, författaren och sociologen Angeli Sjöström Hederberg. Angeli är en inspirerande, prestigelös och tankeväckande konferencier, föreläsare och debattör. Hon har sin bakgrund i idéburna organisationeroch som 24-åring startade hon eget företag med övertygelsen att det går att rädda världen och tjäna pengar samtidigt. De senaste åren har hon utbildat närmare 10 000 personer runt om i Europa på teman som ledarskap, medlemsengagemang och affärsnyttan med mångfald. Hon arbetar också som nyföretagarrådgivare och affärsutvecklare för sociala entreprenörer.

Parallella seminarier: 

1. Västerås i framkant när det gäller välfärdsteknologi

Kommuner och landsting riktar blicken mot Västerås som ligger i framkant närdet gäller välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Lyssna till hur Västeråsmodellen fungerar och ta del av innovationer som revolutionerar omsorgen.

Medverkande: Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas förvaltning och Mats Rundkvist, projektledare Välfärdsteknologi, Västerås stad.

2. På väg mot framtidens infraservicebolag

Mälarenergi går från att vara ett traditionellt energibolag till att bli framtidens infraservicebolag där de digitala möjligheterna skapar nya tjänster och bidrar till samhällsnyttan.

Medverkande: Magnus Hemmingsson, vd Mälarenergi

3. Årets pristagare KFS-priset

Årets förstapristagare i ett seminarium om hur de lyckats skapa affärsmässig samhällsnytta. KFS-priset delas ut årligen till det medlemsföretag som lyckatsmed särskilt goda insatser inom Affärsmässigsamhällsnytta och hållbarhet.

Medverkande: KFS-pristagarna - sök priset idag eller nominera ett företag som du tycker gör fina insatser inom affärsmässig samhällsnytta - läs mer här.

4. Så skapar vi samhällsnytta genom innovation

Västerås Lokaltrafik om hur ett innovativtförhållningssätt gör att bolaget driver Sveriges miljövänligaste kollektivtrafik och haren arbetsgivarfilosofi utöver det vanliga.

Medverkande: Peter Liss, vd, AB Västerås Lokaltrafik med flera.