KFS-dagar genom historien

Fram till 1993 hölls enbart årsstämma, men sedan dess kombinerar man stämman med ett event, KFS-dagarna. Här har vi varit!

1988 Lidingö

1989 Norrköping

1990 Stockholm

1991 Uppsala

1992 Göteborg

1993 Täby - Konkurrens och effektivitet i kommunala företag och effekter av bolagiseringar. ”Arbetsmarknad i kris och utveckling”??

1994 Luleå – ”Europa och EG/EU”

1995 Lidingö - ”Företaget mot år 2000!”

1996 Östersund – Framtidens företag och arbete

1997 Lund – om kommunala företag och Sverige i ett Europaperspektiv

1998 Uddevalla – de kommunägda bolagens del av svensk ekonomi och Generation X

1999 Norrköping KFS tioårsjubileum, ”Företag i utveckling”

2000 Sundsvall - Ledarskap

2001 Jönköping - ”Framtidens arbetsplats”

2002 Kalmar - ”Friskare företag”

2003 Umeå - ”Lönsam mångfald”

2004 Trollhättan - ”Gränslöst”

2005 Borås - ”Jobba – ett måste?!”

2006 Skellefteå - ”Ett mänskligt pussel”

2007 Halmstad - ”GPS mot gyllene tider”.

2008 Eskilstuna – 20-årsjubileum – ämnet är fritt!

2009 Kiruna - ”Samhälle i förändring”

2010 Värnamo - "Bäst före 2099"

2011 Täby - "Affärsmässig samhällsnytta; konkurrens på lika villkor eller resursslöseri och osund konkurrens"?

2012 Helsingborg - ”Vad Skåneregionen har av affärsmässig samhällsnytta”

2013 Östersund – ”Affärsmässig samhällsnytta i ett hållbart samhälle”

2014 Uppsala – "Hur kan vi bidra till en hållbar framtid"

2015 Varberg - "För ett mer inkluderande Sverige"

2016 Västerås - "Affärsmässig samhällsnytta i den nya världen - innovationer som skapar ett bättre samhälle"

2017 Umeå - "Mod att skapa hållbar samhällsnytta"