KFS HR-chefsnätverk

KFS HR-chefsnätverk finns för att bättre kunna möta de nya och växande kraven på personalfunktionen/HR-funktionen.

Nätverket är öppet för personalchefer/HR-chefer anställda i KFS medlemsföretag. Det gäller även anställda i KFS-medlemsföretag som har ett övergripande ansvar för personalfrågor parallellt med ansvar för andra frågor, exempelvis i egenskap av administrativ chef eller ekonomichef.

Som nätverksmedlem har du fri tillgång till de nätverksträffar som genomförs vid ett par tillfällen per år. Du som redan är medlem kan logga in med det användarnamn och lösenord som skickats till varje nätverksmedlem.

Vi tar tacksamt emot förslag på dilemman som är HR relaterade inför träffarna. Under träffarna kommer det ges utrymme att resonera och utbyta erfarenheter med kollegorna kring dessa. Varmt välkommen.

Har du några frågor?

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@sobona.se

Pia Saajakari

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@sobona.se

Giggi Langlet

Giggi Langlet

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 55

E-post: giggi.langlet@sobona.se