Inkludering

Kunskap - Inkluderande rekrytering

Utbildningen Inkluderande rekrytering ger stöd för inkluderande rekrytering hos medlemsföretagen och dess ledningsgrupper. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan. Bredare rekrytering och mångfald är betydelsefullt i strategisk kompetensförsörjning, särskilt vad gäller bristyrken och generationsväxlingar. En inkluderande arbetsplats välkomnar alla med rätt kompetens. Här ingår till exempel nyanlända, ungdomar, personer som är 55+ och personer med funktionsnedsättning. Sobonas verktyg stödjer företag och individer i processer som leder till arbete.

Om webbutbildningen

Webbutbildningen består av fem korta moduler. De inne­håller kunskap om attraktivitet, medvetenhet i den egna organisationen, inventering av behov och framtagande av en kravprofil, hur du undviker bias och diskriminering i urvalsprocessen samt hur du får personalen att växa och trivas. Du kan ta del av modulerna nedan.

Inkluderande rekrytering Tid
1. Introduktion 10:53
2. Medvetenhet 13:56
3. Kravprofil 07:31
4. Anställningsintervju 08:20
5. Utveckla personalen 12:10

Om workshopen
Sobonas halvdagsworkshop i inkludering ger stöd för inkluderande rekrytering hos medlemsföretagen och dess ledningsgrupper. Målet är samsyn och en gemensam handlingsplan. Workshopen genomförs endast företagsanpassad och vid bokning.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se