KFS pris för Affärsmässig samhällsnytta

Grattis till Matlaget i Gällivare som vann KFS pris för Affärsmässig samhällsnytta 2017! Hedersomnämnande gavs även till Härnösand Energi & Miljö för deras insatser för ett hållbart samhälle. Längst ned finns information om hur du går tillväga för att ansöka om KFS-priset.

Utmärkelsen delades ut för första gången under 2015 och gick då till Havets hus i Lysekil. Alla medlemsföretag är välkomna att ansöka om priset, eller att nominera någon man tycker gör extra insatser för ett långsiktigt hållbart samhälle. 

- Ta chansen att lyfta fram era goda exempel kring det ni gör inom hållbarhetsområdet, priset går till det medlemsföretag som gjort särskilt goda insatser inom Affärsmässig samhällsnytta och hållbarhet, säger vd Monica Ericsson.

 

KFS vd Monica Ericsson svarar på frågor kring priset: 

Varför ett KFS-pris? 
Vi vet att det finns fantastiskt mycket fint arbete hos våra medlemsföretag inom ramen för affärsmässig samhällsnytta och hållbarhet. Syftet med priset är att lyfta fram och stimulera dessa goda insatser inom hållbarhetsarbetet. Långsiktigt kan det inspirera och engagera oss alla att bidra till ett hållbart samhälle.

Vem kan ansöka? 
Medlemsföretag inom KFS är välkomna att ansöka. Det går också bra att nominera ett medlemsföretag som man tycker utmärkt sig inom hållbarhet och CSR.  

Vad ska ansökan innehålla?
Det är fritt fram att lyfta fram vilket område som helst som har koppling till Affärsmässig samhällsnytta och långsiktig hållbarhet. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av kärnverksamheten, men fokus ska ligga på de insatser som görs utöver detta, som har koppling till hållbarhetsområdet/CSR till nytta för lokalsamhället där medlemsföretaget verkar.

Monica Ericsson avslutar: - Jag önskar er varmt lycka till och välkomna att delta!

Konstnären Jonas Torstensson berättar: Det symboliserar KFS-priset >

 

Mer information om ansökan/nomineringen:

Er ansökan ska tydligt visa hur: 

  • Affärsmässigheten kombineras med samhällsnyttan – beskrivning av arbetet som görs. 
  • Företaget arbetar med hållbarhet och CSR.
  • Företaget genom arbetet bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle som gagnar lokalsamhället där medlemsföretaget verkar.  

Som ett stöd för er ansökan har KFS tagit fram en checklista med exempel på parametrar som kan vara värda att lyfta. Dessa ringar in olika områden som har betydelse men alla behöver inte uppfyllas.  

  • Utöver kärnverksamheten (vilka insatser görs utöver er kärnverksamhet?)
  • Nytta lokalsamhället/effekter (vilka effekter får ert arbete på samhället där ni verkar?)
  • Innovativt (det som sticker ut från kärnverksamheten)
  • Helhet/bredd (hur företaget arbetar i hela sin verksamhet – hur pass genomsyrat är ert företag av CSR-frågorna?)
  • Goda exempel (vilka goda exempel vill ni själva lyfta fram?)
  • Storlek (givet företagets storlek – hur stora är effekterna av CSR-arbetet?)
  • Styrning/Systematik (givet era förutsättningar – hur ser styrningen av hållbarhetsarbetet ut?)

Frågor eller funderingar? Kontakta Christina Lingdén eller Monica Ericsson.

Vem som får priset avgörs av en jury som består av vd, kommunikationschef och en extern part (Trossa) som är expert på CSR-frågor. Vinnaren kommer att tilldelas ett diplom med juryns motivering samt den KFS-unika glasstatyett som tagits fram för att hedra pristagaren. Förutom detta kommer KFS att ytterligare kommunicera de insatser som pristagaren gör. Detta genom samverkan i PR- och kommunikationsinsatser, film, reportage, mässor, annonser etc.

Har du några frågor?

Kontaktperson

Christina Lingdén

Christina Lingdén

Kommunikationschef

Telefon: 08-452 72 76

E-post: christina.lingden@sobona.se