Webbinarier

 • Gösta Lindh, VD Stockholm Vatten AB, berättar om det samhällsnyttiga företagets sociala samhällsansvar, CSR, Corporate Social Responsibility.

  - Vi ser det inte som en företeelse eller ett projekt som vi gör separat, utan ett tänk som vi integrerar i hela företaget, säger Gösta Lindh.

  Ändå är Stockholm Vatten det första företag i Sverige som belönats med utmärkelsen CEEP CSR label, för att de ”levererar högkvalitativa samhällsnyttiga tjänster och på en mängd andra sätt bidrar till utvecklingen i den del av samhället de verkar”.  Alldeles utan varken CSR-ansvarig eller CSR policy.

 • Här kan du ta del av reflektioner och frågor från deltagarna vid Stockholm Vattens VD Gösta Lindhs seminarium om hur Stockholm Vatten arbetar integrerat i sin verksamhet med mångfald och lärlingar.

 • Webbinarie 8

  Detta är det åttonde webbföredraget i serien om affärsmässig samhällsnytta som arbetsgivarorganisationen KFS presenterar.

   

  I webbföredraget tar KFS chefsekonom Anna Thoursie upp vilka projekt som KFS arbetar med kring ämnet affärsmässig samhällsnytta. Anna berättar också om en utbildning som KFS tagit initiativ till för styrelseledamöter i kommunalt ägda bolag . Utbildningen är specialgjord för våra medlemmar. Den ges av StyrelseAkademien och KFS medlemmar har rabatt.

 • Webbinarie 7

  I det sjunde webbföredraget i KFS serie om affärsmässig samhällsnytta talar KFS chefsekonom Anna Thoursie om mediernas roll i debatten om kvalitet i välfärden. Här tas två väsentliga händelser i den politiskt heta diskussionen om kvalitet och konkurrensutsättning i välfärden upp. Först den stormiga debatten efter det att Studieförbundet Näringsliv & Samhälle, SNS, publicerade forskningsantologin ”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?”. Information om detta på SNS hemsida hittar du här. Sedan mediedrevet mot Carema som startade med en artikelserie i Dagens Nyheter, en artikelserie som Dagens Samhälle  granskat och funnit anmärkningsvärda brister i. Alla artiklar och inlägg i Dagens Samhälle om detta hittar du här.

 • Webbinarie 6 om affärsmässig samhällsnytta

  Webbföredrag 6 handlar om vad som ligger i begreppet "företagens sociala ansvarstagande", eller CSR som är en förkortning för "Corporate Social Responsibility". I dag förväntas företag ta ett större och mer långsiktigt ansvar för hur deras affärer påverkar samhället och hur deras verksamheter bidrar till en hållbar samhällsutveckling, såväl socialt som miljömässigt.

  En fråga man kan ställa sig är om det finns det skillnader i omvärldens förväntningar på företaget att uppfylla krav på CSR, beroende på vem som äger företaget och på var i ekonomin det verkar? Är det exempelvis viktigare för företag som verkar på den offentliga marknaden än på andra marknader att trovärdigt ta ett socialt ansvar?

 • Webbinarie 5 om affärsmässig samhällsnytta

  KFS webbföredrag 5 handlar om den offentliga marknaden i Sverige och hur stor man uppskattar att den är. KFS chefsekonom Anna Thoursie berättar också i webbföredraget om omfattningen av tjänster av allmänt intresse i EU:s medlemsländer och hur stor man uppskattar att den är.

 • Webbinarie 4 om affärsmässig samhällsnytta

  Denna gång talar KFS chefsekonom om varför kommuner ibland väljer att driva verksamheter i bolagsform i stället för i förvaltningsform.

 • Webbinarie 3 om affärsmässig samhällsnytta

  KFS webbföredrag 3 handlar om offentlig upphandling kopplat till privata företags verksamhet i den samhällsnyttiga sektorn. När KFS talar om den samhällsnyttiga sektorn menar vi verksamhet som i någon form har ett politiskt uppdrag, oftast kommunpolitiskt, i grunden.

 • Webbinarie 2 om affärsmässig samhällsnytta

  talar KFS chefsekonom Anna Thoursie om våra privatägda medlemmar, om deras roll och funktion i samhället. Att kommunägda och privata företag i samma bransch konkurrerar på lika villkor är någonting som KFS sedan länge arbetat för. Vi tror inte att det går att vara affärsmässig på bästa sätt om våra medlemmar skulle vara tvungna att ha avtal som inte var konkurrensneutrala.

 • Webbinarie 1 om affärsmässig samhällsnytta

  Välkomna till detta första webbföredrag i en serie som arbetsgivarorganisationen KFS lanserar, och som kommer att sändas under våren. Det är en serie som handlar om affärsmässig samhällsnytta, om vad det är; hur man kan se på begreppet.Anna Thoursie håller i webbföredragen och arbetar som chefsekonom på KFS .

  Målet för oss är, att när denna serie är slut, ska ni inspirerade av KFS och KFS medlemmar, veta mer om hur företag gör för att på olika bra sätt leverera samhällsnyttiga tjänster på affärsmässiga grunder.