bild samhällsnytta

Affärsmässig samhällsnytta - definition

Våra medlemmar arbetar i samhällets tjänst, för det allmännas bästa. Det som förenar KFS medlemmar är Affärsmässig samhällsnytta. Detta är vår definition:

  1. Det som förenar KFS medlemmar - oavsett tjänst, bransch, organisations- och ägarform, är att de tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster på affärsmässig basis. Med samhällsnyttiga menas tjänster av allmänt intresse. Ägandeformen - offentligt, privat eller blandägt – spelar ingen roll.
  2. För utförare av samhällsnyttiga tjänster ställs omfattande krav vad gäller ansvar för hur de bidrar till en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.
  3. Verksamheter som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster måste drivas så att långsiktig ekonomisk stabilitet säkras. Konkurrenskraftiga avtal, anpassade för att kunna uppfylla respektive branschs speciella krav och villkor, skapar förutsättningar för god affärsmässighet.

På denna grund verkar KFS medlemmar – i samhällets tjänst, för det allmännas bästa

Läs mer i vår skrift Affärsmässig samhällsnytta.