Tips och råd

Ta del av tips och råd från medlemsföretag och andra engagerade, och låt dig inspireras av deras initiativ.

Språkparlör

Vårt medlemsföretag Kraftringen har tagit fram en språkparlör för att underlätta introduktionen av arbetstagare med bakgrund i Mellanöstern, som är nyanlända i Sverige. Läs mer om parlören >

Commitment Skåne

Commitment Skåne är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, företag, organisationer och universitet i Skåne. Samarbetets långsiktiga mål är att få organisationer att samarbeta för att hitta det enklaste och mest effektiva sättet att korta ned nyanländas arbetslöshet. Det här innebär samarbetet >

Energiföretagen

Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren, samtidigt har rekordmånga invandrat till Sverige. Därför utvecklar nu Energiföretagen en matchningsmodell. I detta finns mycket att vinna, inte bara för företag inom energibranschen, utan också för individen och samhället i stort. Så ska etableringen av nyanlända stärkas >

GR regionala snabbspår

Pilotprojektet Regionalt snabbspår för VA-ingenjörer syftade till att matcha kommunernas kompetensbehov med den kompetens som finns hos ingenjörer som är nya i Sverige. Så gick projektet >

Jobbsprånget

Jobbsprånget är en fyramånaderspraktik, som hjälper nyanlända med utbildning inom ingenjör, teknik, ekonomi eller affärer att komma i kontakt med arbetsgivare som söker deras kompetens. Läs mer om upplägget >

Managers Express

Managers’ Express är ett fyradagarsprogram som är speciellt utformad för nyanlända med chefserfarenhet, för att ge dem den kunskap och verktyg som behövs för att komma närmare ett jobb inom sina kompetensområden. Mer information >

Korta Vägen

Korta vägen är en utbildning för nyanlända med akademisk examen eller minst tre års akademiska studier från hemlandet. Utbildningen ökar kraftigt deltagarens chanser att få ett arbete inom vederbörandes område, och förbereder även inför högskolestudier. Så går det till >

Yrkesdörren

Yrkesdörrens syfte är att underlätta för etablerade och nya svenskar att mötas och knyta kontakt med varandra. Initiativtagaren Axfoundations mål är att skapa ett öppet, tillitsfullt och inkluderande samhälle. Läs mer och öppna nya dörrar >