En inkluderande arbetsmarknad

Genom att aktivt och målmedvetet skapa ett inkluderande arbetsliv bidrar våra medlemsföretag till att fler människor integreras i samhället. På vägen dit säkrar vi kompetensförsörjning inom branscher där brist på kompetens väntas uppstå och utvecklar en lärande arbetsplats.

Handledarutbildning

Språkutveckling på arbetsplatsen

Arbetsmodeller

Inkluderingsworkshop

Energiuppropet

Vattenuppropet

Återvinningsuppropet

Jobbsprånget och Tekniksprånget

Yrkesintroduktion

Yrkespraktik

Sverige Tillsammans

Tips och råd

 

Läs broschyren

Vi är med dig hela vägen

Samtliga av våra verktyg utgår från att stödja företag och individer i processen som leder till arbete. Vårt mål är att avdramatisera och praktiskt stödja varje delmoment med handfasta redskap och verktyg.

Har du några frågor?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se