Internationella samarbeten - CEEP

Genom KFS medlemskap i CEEP, "The European Centre of Employers and Enterprises providing Public services", har vi chans att påverka och bevaka utvecklingen av de europeiska regelverken.

KFS internationella arbete inom CEEP

Allt fler verksamheter regleras av lagstiftning och annanreglering gemensam för hela Europa. Att bevaka och påverka utvecklingen av de europeiska regelverken och avtalen är därmed en viktig uppgift. Genom vårt medlemskap i CEEP, (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services), ingår KFS i ett nätverk, och har informationsutbyte med andra arbetsgivarorganisationer och företag som tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster inom EU.

CEEP är en stark lobbyorganisation som EU-kommissionen har skyldighet att föra dialog med. CEEP företräder medlemmar där sammantaget 30 procentav Europas anställda arbetar. Fokus ligger på arbetsgivar-och branschfrågor samt att arbeta för ett Europa med fler och bättre arbetstillfällen.

KFS är för närvarande representerad i CEEP:sstyrande församling (General Assembly). Härutöver följer vi arbetet löpande i Social Affairs Board och övriga kommittéer genom vår medverkan i CEEP Sverige, eller genom att delta i ämnesspecifika branschkommittéer.

Tillsammans med SKL, Pacta, Arbetsgivarverket,Fastigo och Arbetsgivaralliansen är KFS medlemmar i CEEP Sverige och representerade i styrelsen för den svenska sektionen, CEEP Sverige.

 

CEEP CSR Label

Som ett led i vårt arbete med Affärsmässig samhällsnyttahar KFS valt att stötta våra medlemsföretag i sitt sociala samhällsansvar, s k Corporate Social Responsibility, CSR. Det handlar om ett företagssamlade strategi i att ta ansvar för att bidra till samhällsnyttan i en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar riktning.

Ett bra verktyg är utmärkelsen CEEP CSR Label, den enda CSR-utmärkelsen på europeisk nivå, utformad för företag som levererar samhällsnyttiga tjänster. Ansökan kräver ett gediget arbete och en jury gör slutligen bedömningen vilka företag som belönas med en Label.

2012 blev KFS medlem Stockholm Vatten AB det första svenska företag som klarade kvalifikationerna. 2016 lyckades tre medlemsföretag passera nålsögat; Fyrishov AB, Stockholm Vatten AB samt Kraftringen Energi AB (publ). Läs mer om prisutdelningen >