0097a

Samhällsnytta

Våra medlemmar tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster under affärsmässiga former, varje dag. Vi kallar det Affärsmässig samhällsnytta, och är vår verksamhets röda tråd. Vår uppgift är att ge våra medlemsföretag rätt förutsättningar.

Ett fungerande lokalsamhälle måste ha samhällsnyttiga tjänster. Vi kan helt enkelt inte välja bort el, vatten och avlopp, hantering av vårt avfall, skola eller vård- och omsorgstjänster. Det är tjänster som är väsentliga för samhällets infrastruktur och utförs på medborgerligt bestämda samhällsuppdrag.

Kräver långsiktighet och ansvar

Det är en konst att lyckas få affärsmässiga och politiska mål att gå hand i hand. Verksamheter för det allmännas bästa – för dig och mig – måste bedrivas ansvarsfullt och långsiktigt, värna vår miljö och stå för pålitliga och kontinuerliga leveranser. Ett samhällsnyttigt företag ska blicka mot samhällsutvecklingen i stort, och ta ansvar för en hållbar utveckling, över tid. Det inkluderar också att säkra en långsiktig ekonomisk stabilitet.

Våra medlemsföretag bidrar alltså till samhällsutvecklingen, oftast på en konkurrensutsatt marknad. De drivs enligt aktiebolagslagen, har samma vinstkrav som andra företag och konkurrerar om kompetenta medarbetare inom sin speciella sektor. Det kräver affärsmässighet och att företaget drivs med överskott, som sedan kan återinvesteras för verksamhetens bästa.

Medborgarnytta och effektivitet

Vår uppgift är att ge medlemsföretagen rätt förutsättningar att klara denna ekvation. Vår uppgift är att tillhandahålla marknadens mest flexibla och bäst branschanpassade kollektivavtal. Även om grunden för branschavtalen vilar på det kommunala avtalet har anpassningar gjorts för verksamheter som bedrivs i företagsform. Branschavtalet förenar därmed det bästa från två världar.

Att bedriva affärsmässig samhällsnytta handlar alltså om att förena till synes svårförenliga uppgifter på ett klokt sätt. Att ha medborgarnyttan för ögonen, utan att för ett ögonblick glömma kraven på effektivitet. Det är precis det som våra medlemmar behöver prioritera - varje dag!

Läs även: