KFS Utbildningar

Att gå en utbildning i KFS regi ska uppfylla medlemsföretagens höga krav på professionell kompetensutveckling, samtidigt som deltagarna får träffa kollegor från arbetsplatser med annan samhällsnyttig verksamhet. Nästan all utbildning i medlemskapet..

KFS har en omfattande och uppskattad utbildningsverksamhet för kompetensutveckling. Utbildningstillfällena ska vara inspirerande, med verklighetsnära exempel och dokumentationen professionell och innehållsrik. 

Antalet företagsanpassade utbildningar ökar och uppgår nu till cirka 20 tillfällen per år. Dessa skräddarsys för företaget och genomförs på önskad ort, utifrån KFS tillgängliga resurser. 

För att öka tillgängligheten görs också ett antal webbaserade och interaktiva utbildningar, exempelvis webbföredrag.

KFS utbildningsutbud fokuserar på arbetsrätt, aktuell lagstiftning och avtal samt hur de ska tillämpas, samt ämnen som speglar arbetsgivarens vanliga behov och frågor. Vi erbjuder även ledarskaps- och arbetsmiljöutbildningar. Inte minst säkrar vi att vårt utbildningserbjudande innehåller inslag - alternativt moduler – utifrån Affärsmässig samhällsnytta.

I samarbete med IFL/Handelshögskolan genomförs ett specialanpassat och kvalificerat VD-program för samhällsnyttiga företag. Centrala teman är strategi, styrning och ägardialog vilket kombinerades med arbete kring egna verksamhetsutmaningar och hur en framgångsrik förändring kan genomföras.

KFS erbjuder också en Styrelseutbildning i samhällsnyttiga bolag, i samarbete med StyrelseAkademien. 

Läs mer om KFS utbildningar

Har du några frågor?

Pia Saajakari

Kontaktperson

Pia Saajakari

Verksamhetsledare för servicegruppen

Telefon: 08-556 009 52

E-post: pia.saajakari@sobona.se