Samverkan

Tillsammans är vi starkare - samverkan med andra

För att stärka vårt erbjudande är samverkan med andra viktigt för oss. KFS samverkar sedan lång tid inom en rad olika områden och med olika aktörer.

Vår samverkansstrategi bygger på fyra olika områden: 

  1. Samarbete i arbetsgivarfrågor. I första hand tillsammans med våra systerarbetsgivarorganisationer inom den så kallade Sextetten, samarbetar vi systematiskt inom ett antal områden - avtalsfrågor, juridik, pensioner, utbildningar, kommunikation och trygghetsfrågor. I Sextetten ingår förutom KFS, Arbetsgivaralliansen, KFO, Fastigo, Svenska kyrkan och Svensk Scenkonst. KFS samverkar även med andra arbetsgivarorganisationer i t ex avtalsfrågor.
  2. Samverkan med de branschorganisationer som är relevanta för våra olika branscher. 
  3. Samverkan för ett bättre medlemserbjudande. 
  4. Samarbete för att erbjuda konsult- eller expertstöd till våra medlemmar. 

Här hittar du våra samarbetspartners