Personlig arbetsgivarservice

KFS ger support i arbetsgivarfrågor och erbjuder stöd och rådgivning i HR-frågor. Alla medlemsföretag får sin egen KFS-förhandlare, specialiserad på den egna branschen, som håller kontinuerlig och aktiv kontakt.

KFS kunniga, engagerade och tillgängliga förhandlare möter våra medlemsföretag där de är. Vi erbjuder hög tillgänglighet med nära personliga kontakter. Våra medarbetare och medlemsföretagens ledningar och HR-funktioner känner ofta varandra så väl att det är lätt att fråga, ringa in vad som ska göras och finna konkreta lösningar.

KFS arbetar förebyggande; om våra medlemmar vet hur de ska göra uppstår sällan svåra problem. Vår strävan är att agera tidigt och tydligt för att lösa uppkomna situationer och finna konstruktiva lösningar. Vi arbetar i nära samspel med våra fackliga samarbetsparters.Den personliga och levande kontakten mellan medlemsföretagens ledning/HR-avdelning och med KFS medarbetare är avgörande. 


Förhandla lokalt och centralt

En stor del av KFS verksamhet bedrivs ute på medlemsföretagen. Det är en kontinuerlig process, där våra medarbetare är samtalspartner och ger stöd vid lokala förhandlingar/överläggningar samt biträder i arbetsrättsliga processer. Det kan gälla lokala förhandlingar, tvister eller överföring till KFS-avtalen, så kallad inrangering.