Medlemsdialog

KFS styrs av våra medlemmar och deras inflytande i branschråd, arbetsgrupper och avtalsförhandlingar ger dig möjlighet att få just ditt företags behov tillgodosedda. Vi för också alltid en dialog under våra besök på medlemsföretagen.

Våra nöjda medlemmar är KFS bästa ambassadörer. Vi månar därför om att vara lyhörda för våra medlemsföretags behov och utmaningar och ha nära och täta kontakter, inte bara med den personliga förhandlaren. Vi upprätthåller dialogen under våra events, men också under medlemsmöten ute i landet, där vi kan dryfta angelägna frågor. 

En viktig arena är KFS branschråd, som ger värdefull input om våra medlemsföretags behov och förväntningar i respektive bransch. Detta samspel har genom åren haft en avgörande betydelse för KFS framgång som personlig, attraktiv och kunnig arbetsgivarorganisation. 

Tack vare engagerade och aktiva branschråd har medlemsföretagen i respektive bransch god möjlighet till inflytande i KFS verksamhet, inte minst de centrala kollektivavtalens utformning och inriktningen för önskvärda branschanpassningar. Samtidigt får medarbetarna på KFS kansli tillgång till ett forum för ömsesidigt informationsutbyte. De får kunskap om branschens behov och förväntningar, tendenser och aktuella frågeställningar som därefter kan föras ut bredare, under branschkonferenser eller i andra sammanhang.

För närvarande finns tolv branschråd, som träffas vid minst två tillfällen årligen. För branschen Trafik finns istället ett arbetsgivarråd.