Mötesplatser och nätverk

För att möjliggöra kommunikation mellan medlemsföretagen erbjuder KFS ett antal arenor, mötesplatser och nätverk. Här kan våra medlemmar mötas för att skapa relationer och låta sig inspireras och lära av varandra, eller få möjlighet att lyssna på intressanta föreläsare.

Målet är att alltid ha engagerande teman, föreläsare och nätverksmöten och att arrangemangen ska vara en utvecklande upplevelse med möjlighet till kompetens- och erfarenhetsutbyte. 

KFS har flera återkommande events:

  • KFS-dagarna. Vår viktigaste mötesplats, med en mängd seminarier och föredrag är samtidigt KFS årsstämma. KFS-dagarna 2015 äger rum i Varberg den 27-28 maj med temat ”Affärsmässig Samhällsnytta – för ett inkluderande Sverige” 
  • Ledarskapsdagarna (f d Ordförande/VD-konferensen). Ett årligt forum för medlemsföretagens ledning med en blandning av föreläsningar och aktuella verksamhetsanknutna frågor på temat Ledarskap. 2016 breddas målgruppen till att omfatta alla med ledande befattningar och/eller HR på medlemsföretagen. 
  • HR-chefsnätverket. Träffas två gånger per år i syfte att i organiserad form möta kollegor i andra medlemsföretag. HR-cheferna bidrar samtidigt med synpunkter till KFS förhandlingsverksamhet och serviceutbud.
  • KFS HR-dag. HR-handläggare på medlemsföretagen bjuds in för att avhandla aktuella spörsmål, nyheter och förändringar. Det kan gälla information om ny lagstiftning, avtalskunskap, domstolsutslag, konsekvenser av olika omvärldshändelser och annat som kan påverka verksamheten. Inspirationsföreläsningar blandas med frågor om personalekonomi, rekrytering, ledarskap och nätverk.

Har du några frågor?

Christina Lingdén

Kontaktperson

Christina Lingdén

Kommunikationschef

Telefon: 08-556 009 62

E-post: christina.lingden@sobona.se

Giggi Langlet

Giggi Langlet

Förhandlare

Telefon: 08-556 009 55

E-post: giggi.langlet@sobona.se