Förhandlingar

KFS förhandlar i flera olika former. Förutom de centrala förhandlingarna bedrivs en stor del av KFS verksamhet ute hos medlemsföretagen. Det kan gälla lokala förhandlingar eller förhandlingar vid övergång från förvaltning till bolag. Uppstår en tvist genomför KFS centrala tvisteförhandlingar och biträder medlemsföretagen ända fram till eventuella domstolsförhandlingar.

Lokala förhandlingar

En stor del av KFS verksamhet bedrivs ute hos medlemsföretagen där KFS medverkar vid lokala förhandlingar avseende exempelvis lokala anpassningar, tvister eller så kallad inrangering till KFS-avtalen vid övergång från förvaltning till bolag eller i samband med avtalsbyte.

Centrala tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer

I egenskap av central part uppkommer frågor där tolkningen av våra avtal eller tillämpningen av de arbetsrättsliga lagarna kan bli föremål för tvist mellan parterna. Dessa tvisteförhandlingar leder i vissa fall till arbetsrättsliga domstolsprocesser. Inom KFS finns kompetensen att företräda medlemsföretagen i sådana domstolsprocesser.

Bolagsbildningar

Inför bildande av nya kommunägda bolag eller andra bolag som bedriver en samhällsnära verksamhet bidrar KFS med erfarenheter och kompetens när det gäller arbetsrätt och avtal. Rådgivning och biträde vid förhandlingar vid övergång från förvaltning till bolag är en del av KFS verksamhet.

Har du några frågor?

Anna Steen

Kontaktperson

Anna Steen

Förhandlingschef

Telefon: 08-556 009 57

E-post: anna.steen@sobona.se