Styrelse

Den nya organisationens bolagsstyrelse

Mikael Runsiö, VD Södersjukhuset AB, ordförande                                           
Christian Schwartz, VD Mölndal Energi AB, vice ordförande
Thorbjörn Hammerth, VD Bostads AB Vätterhem, ledamot
Peter Liss, VD Svealandstrafiken AB, ledamot
Lotta Nibell, VD Got Event AB, ledamot
Ida Texell, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Attunda, ledamot
Stefan Hollmark, VD Telge AB, ledamot
Yvonne Haglund-Åkerlind, VD Danderyds sjukhus AB, ersättare
Jörgen Johansson, VD Sydvatten AB, ersättare
Per Törnvall, VD Vårljus AB, ersättare    

 

Den nya organisationens föreningsstyrelse

Ulf Olsson (S), ordförande
Joakim Larsson (M), vice ordförande
Karin Engdahl (S)
Mats Johansson (S)
Robert M. Johansson (S)
Anna Hård af Segerstad (M)
Catarina Deremar (C)

 

Ersättare

Carina Nilsson (S)
Ilan De Basso (S)
Kenneth Östberg (S)
Tony Johansson (MP)
Ola Karlsson (M)
Lars-Ingvar Ljungman (M)
Jens Sundström (L)

Styrelsemöten