Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden:

Frågor från press och omvärld besvaras av:
Christina Lingdén, Kommunikationschef, 08-556 009 62

Pressmeddelanden

KFS-dagarna 2014
http://www.mynewsdesk.com/se/kfs-foeretagsservice-ab/pressreleases/kfs-dagarna-i-uppsala-279798

Pressmeddelande 25 juni 2013
Avtal klara med Vision och Kommunal

Pressmeddelande 12 juni 2013
KFS-dagarna arrangeras i Östersund

Pressmeddelande 10 juni 2013
KFS pensionsnämnd har utsett bolag efter anbudsförfarande

Pressmeddelande 20 maj 2013
Parterna fortsätter förhandla och varslet skjuts upp ett dygn

Pressmeddelande 12 januari 2013
Upphandling av pensioner

Pressmeddelande 14 november 2012
Stockholm Vatten AB tilldelas CSR certifiering av CEEP

Pressmeddelande 4 maj 2012:
Avtal mellan SEKO och KFS inom branschen Energi klara

Pressmeddelande 12 maj 2012:
KFS-avtal klara för energibranschen

Pressmeddelande mars 2012:
Anställda i vården ska kunna rapportera fel och brister hos sin arbetsgivare

Pressmeddelande 10 november 2011:
Skarp kritik mot urholkning av assistanslagstiftningen

Skrivelse rörande Försäkringskassans svar på regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning (Svar på uppdrag om assistansersättning, Dnr 041762-2010-FPSS)

Pressmeddelande från Havets hus i Lysekil 21 mars 2011:
KFS branschråd besökte Havets hus och Lysekil

Pressmeddelande 24 maj 2010:
KFS-avtal klara för energibranschen

Pressmeddelande 13 mars 2009:
KFS och Pacta förbereder samgående

Pressmeddelande 16 december 2008:
Carl Cederschiöld ny ordförande för CEEP

Pressmeddelande 17 november 2008:
Marie Fridén ny ordförande för turismsamverkan i Europa

Pressmeddelande 16 april 2008:
KFS tecknar ramavtal med Skandia

Pressmeddelande 6 september 2007:
Avtal klara med Kommunal för företag inom KFS

Pressmeddelande 20 juni 2007:
Robert Falck – stolt kommundirektör blir ny VD för arbetsgivarorganisationen KFS

Pressmeddelande 26 mars 2007:
Avtal klara för företag inom KFS

Pressmeddelande 2 november 2006:
Tredubblad moms på kollektivtrafik slår hårt mot resenärerna och trafiksäkerheten

Pressmeddelande 5 oktober 2005:
Europeiskt turismseminarium i Göteborg

Pressmeddelande 5 april 2005:
Fackförbund och arbetsgivarorganisation samverkar för bättre arbetsmiljö i ny publikation