Sobonas ledarskapsakademi

Sobonas ledarskapsakademi - ett samarbete mellan Sobona och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas ledarskapsakademi - tre skräddarsydda program för dig som är ordförande, vd eller jobbar med strategiskt ledarskap på ett kommunalt företag.

Insikter från undersökningar och kvalitativa studier gjorda bland våra medlemsföretag har legat till grund för utvecklingen av programmen som är skräddarsydda för våra medlemmars behov och utmaningar.

– Drivet att förvalta, förbättra och framtidssäkra välfärden, infrastrukturen och annan samhällsservice är avgörande för ett hållbart och framtidssäkrat samhälle. Som ledare med ansvar att arbeta med strategier och att driva företagets utveckling framåt har du en nyckelroll. På Sobona hämtar vi kraft och inspiration från detta och bidrar till att utvecklingen genom att presentera ett utbud av program för dig som ledare i ett kommunalt företag, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Läs mer om programmen på sobona.se/ledarskapsakademin