Oförändrad avgift till Sobona

Beslut har fattats av föreningsstyrelse och bolagsstyrelse i Sobona om att avgiften ska vara oförändrad från 2018 till 2019. Serviceavgiften är alltså 0,25% för 2019 och medlemsavgiften 2000 kronor.
– Vi är stolta över att kunna hålla en relativt låg årsavgift som långsiktigt skapar medlemsnytta som kommer fler till del, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Årsavgiften består dels av en serviceavgift till servicebolaget Sobona AB och dels av en medlemsavgift till föreningen Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. På serviceavgiften läggs moms med 25 %. Serviceavgiften är avdragsgill, medlemsavgiften är inte avdragsgill.

Serviceavgiften är för 2019 0,25% av rapporterad bruttolönesumma baserad på lönesumman året innan. Är företaget nystartat baseras den på budgeterad bruttolönesumma. Med lönesumma avses poster under rubriken inkomst av tjänst – typ lön, semesterdagstillägg osv. Arbetsgivaravgifter skall inte ingå, inte heller ersättning till styrelse.

Medlemsavgiften är 2 000 kr för 2019.

Exempel: om företaget 2018 hade 2 anställda och totalt  700 000×12 i lönesumma hade serviceavgiften till Sobona AB på helårsbasis blivit  8 400 000 x 0,25%; 21 000 kr. Tillkommer moms med 25%; 5 250 kr och slutligen medlemsavgift på 2 000 kr. Således totalt 28 250 kr.

Avgifter till Trygghetsfonden samt Omställningsfonden
Styrelsen har även beslutat att avgiften till KFS-företagens Trygghetsfond och Omställningsfonden (för före detta Pacta-medlemmar) är oförändrad vilket innebär 0,25 % av företagets lönesumma. Denna avgift gäller för nytillkomna företag vilket innebär att full avgift ska erläggas för de första tolv månaderna. Företag anslutna till Trygghetsfonden eller Omställningsfonden sedan tidigare är avgiftsbefriade för 2019.

Årsuppgifter till Sobona
Befintliga medlemmar skickar på Sobonas förfrågan varje år in årsuppgifter som inkluderar bruttolönesumma från föregående år som grund för kommande års debiteringar. Förfrågan om årsavgifter kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i slutet av december 2018.

Länsmuseerna och Trafikhuvudmännen omfattas av en särskild avgiftsstruktur och kommer att få separat information inom kort.