Ny prissättning för Sobonas utbildningar

Inom kort skickas Sobonas utbildningsprogram för våren 2019 ut till samtliga medlemsföretag. Som ett led i utvecklingsarbetet kommer Sobona från och med 2019 att ta ut en självkostnadsavgift för utbildningar och kurser.
– Självkostnadsavgiften gör att vi kan fortsätta hålla samma och ännu högre kvalitet på utbildningarna, samt utveckla och vässa utbudet för att möta medlemmarnas behov, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

Den nya strukturen för prissättning ser ut så här och börjar gälla för det nya utbildningsprogrammet för 2019 som presenteras i början av december*:

  • Kollektivavtalsutbildningar 1000 kr/dag
  • Övriga utbildningar 2000 kr/dag (1000 kr/halvdag)
  • Utbildning med extern förläsare från 3000 kr/dag (priset kan variera, beroende på omkostnader för föreläsaren).

    Temadagar för särskilda grupper:
    Exempelvis HR-dagar etcetera: 1000-3000 kr/dag

Företagsanpassade utbildningar på plats hos företaget:
Prisjusteringen utgår från att utbildningen hålls i företagets lokaler med en eller två av Sobonas förhandlare och tar hänsyn till kostnader för förberedelsetid, resor och logi.

  • En förhandlare 20 000 kr/dag
  • Två förhandlare 40 000 kr/dag

*Utbildningar/kurser/mötesplatser där inbjudan redan skickats ut under 2018 är kostnadsfria enligt tidigare modell, t.ex. Grundläggande kurs om pensioner och försäkringar (7/2 2019) samt de strategiska HR-dagarna (5-6/2 2019).