Lönestatistik 2017

KFS lönestatistik för 2017 finns nu publicerad på våra medlemssidor. Tack till alla medlemsföretag som svarat! Resultatet är baserat på de uppgifter som medlemsföretagen redovisat till KFS, avseende september månad 2017. Det omfattar samtliga månadsavlönade heltids- och deltidsanställda arbetstagare - timtidsanställda omräknade till heltid - dock ej VD. Resultatet baseras på uppgifter från 29375 individer från 467 KFS-företag. Svarsfrekvensen motsvarar 96 % av antalet anställda i KFS medlemsföretag och 90% av medlemsföretagen.

Lönestatistiken är ett viktigt redskap för medlemsföretagens utveckling genom att den: 

  • Underlättar när KFS medlemsföretag ska sätta lön.
  • Ger översiktlig information om löneläget och lönespridningen för olika typer av arbeten inom KFS avtalsområden.
  • Fungerar som marknadslöneinformation.
  • Är ett verktyg för individuell och differentierad lönesättning så att arbetsgivarna kan bedöma hur just deras företag ligger i förhållande till andra i samma bransch och på samma ort.
  • Ger en samstämmig bild hur verkligheten ser ut innan parterna sätter sig i centrala förhandlingar samt underlag för analyser och beräkningar inför såväl centrala och lokala förhandlingar.

Logga in på medlemssidorna för att ta del av lönestatistiken för 2017 >