Ordmoln medlemsundersökning

Hjälp oss att bli ännu bättre

Nu är det dags att säga vad du tycker! Vartannat år genomför vi medlemsundersökningen med syftet att ta reda på hur du som medlem uppfattar KFS. Vi har i tidigare mätningar fått ett högt NKI-värde och det är vi stolta över. Enkäten har skickats ut via mail till vd, ordförande och kontaktpersoner. Vi hoppas att du vill delta i undersökningen och därmed vara delaktig i din arbetsgivarorganisations fortsatta utveckling!

KFS och Pacta kommer att gå samman och skapa en ny arbetsgivarorganisation vid årsskiftet och det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation har påbörjats.

- Inför sammanslagningen är det extra viktigt för oss att veta hur du som medlem uppfattar oss och vilka förbättringsområden du ser, säger Monica Ericsson, vd på KFS.

Enkäten går att svara på från och med den här veckan till och med den årsskiftet - så passa på att redan nu delta och säg din mening. Undersökningen genomförs liksom förra gången av Investigo.

- Vårt gemensamma mål är att erbjuda dig som medlem ännu bättre service och erbjudanden. Därför blir den här medlemsundersökningen ett viktigt verktyg för den nya arbetsgivarorganisationens utveckling för att bäst kunna möta era behov även i framtiden, säger Monica Ericsson.

Vill du veta mer

Monica Ericsson

Kontaktperson

Monica Ericsson

VD

Telefon: 08-556 009 51