Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – så agerar du som arbetsgivare

Som arbetsgivare har du enligt diskrimineringslagen skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för trakasserier - oavsett om det är på arbetsplatsen, tjänsteresan eller utflykter som verksamheten anordnat. Skulle problemet uppstå är det viktigt att agera snabbt.

Förebygg

Arbetsgivaren ska ha en handlingsplan med riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Denna ska ses över regelbundet och medarbetarna ska vara informerade. Du kan även förebygga sexuella trakasserier genom föreläsningar och värderingsövningar på arbetsplatsen.

Genom att ha uppdaterade riktlinjer och rutiner som medarbetarna känner till kan trakasserier förhindras och du ligger steget före om problemet skulle uppstå.

Uppmärksamma

Samtliga medarbetare ska veta till vem de ska vända sig om de blir utsatta eller märker att någon annan blir det och hur utredningen genomförs ska vara känd. Får du information om, eller själv uppmärksammar att det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen, är det viktigt att du hanterar situationen omedelbart.

Utred och agera

Utgå från arbetsplatsens riktlinjer och följ rutinerna för sexuella trakasserier om du får kännedom om trakasserier. En bra början är att ha enskilda samtal med parterna – kom ihåg att agera neutralt. I internutredningen kan du ta stöd av HR-avdelningen, företagshälsovården, KFS eller extern konsult.

Berätta för de övriga på arbetsplatsen att en utredning pågår, var så transparent som möjligt utan att rubba på de inblandades anonymitet. På så vis kan du hantera felaktig ryktesspridning och oro bland medarbetarna.

Skulle en arbetstagare bli sjukskriven på grund av kränkande särbehandling måste det anmälas till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan.

Uppföljning

Följ upp hanteringen – vad gick bra och mindre bra? Passa på att uppdatera handlingsplanen. Du kan även behöva ta in extern hjälp för att skapa en bättre arbetsmiljö och förhindra att det sker igen.

Kom ihåg att du alltid kan kontakta din personliga förhandlare om du har några frågor. Kontaktuppgifter hittar du på respektive branschsida >