Renova

Renova satsar på handledning

I branscher där det råder chaufförsbrist måste arbetsgivare se över både rekryteringen av nya medarbetare och behållningen av de befintliga. För att lyckas med båda delarna och som ett led i deras företagskulturarbete har återvinningsföretaget Renova valt att satsa på handledning och introduktion. Under en ettårsperiod ska totalt 300 chaufförer gå den handledarutbildning som erbjuds KFS/Pactas medlemsföretag och som förväntas skapa goda effekter i hela organisationen.
– Vi kommer att behöva rekrytera mycket framöver och chaufförerna är våra främsta ambassadörer både för yrket och verksamheten, säger Renovas vd Anders Åström.

Renova är engagerade i Återvinningsuppropet - ett branschupprop för en inkluderande arbetsmarknad - och har tidigare bland annat breddat sin rekryteringsbas genom att ta emot nyanlända praktikanter. Det var inför det arbetet som Renova under förra året lät verksamhetens gruppledare gå handledarutbildningen för att lära sig hur man bäst introducerar nya medarbetare på arbetsplatsen. I utvärderingen kom förslaget att hela chaufförsstyrkan skulle gå samma utbildning. HR-specialisten Sofia Westergaard beräknade kostnaden och vilka vinster det skulle kunna leda till för hela organisationen.

– Det handlar egentligen inte bara om introduktion av nyanställda utan även om hur vi är mot varandra och utåt mot våra kunder. Vi har faktabeläggen och vet att sådana här insatser gör skillnad, säger Sofia som presenterade förslaget för ledningen tidigare i år.

– Det är nog lite ovanligt att göra en sådan här stor satsning på de mjuka värdena men när man ser till vilka positiva effekter det kan få så var det inte ett svårt beslut för oss i ledningen att ta, säger Tony Carlsson som är affärsområdeschef för Produktion.

Renovas företagskulturarbete

I och med bristen på chaufförer i Sverige blir arbetsgivarens attraktivitet än mer viktig för att kunna locka nya medarbetare och behålla de befintliga, och här spelar företagskulturen en betydande roll. Handledarutbildningen fokuserar på introduktion av nyanställda men även på utveckling av kulturen på arbetsplatsen; vilka är vi, hur vill vi ha det och hur implementerar vi det i verksamheten? Renova befinner sig i en företagskulturresa och handledarsatsningen blir ett nästa steg.

– Vi vill se människors potential och ett involverande och delaktigt medarbetarskap, förklarar Sofia.

HR-administratören Jeanette Andersson kommer samordna chaufförernas utbildningstillfällen under året och har själv gått handledarutbildningen.

– Jag fick verkligen upp ögonen för hur viktig introduktionen är och hur små saker påverkar kulturen, berättar Jeanette.

Varumärkesstärkande effekter

Med en öppen företagskultur är förhoppningen att både medarbetarna ska känna sig välkomna att dela med sig av sina tankar och idéer som kan utveckla Renovas verksamhet. Är företagskulturen stark internt påverkar det även bemötandet mot kunder och därmed varumärket.

– Våra medarbetare är viktiga och gör skillnaden. Tar alla det här på allvar så kommer det bli riktigt bra, säger Kajsa Lager som är affärsområdeschef för Tilldelningar.

Social hållbarhet

Renova arbetar för social hållbarhet och genom att främja god arbetsmiljö, mångfald och erbjuda trygga anställningar vill företaget vara en ansvarsfull aktör i samhället. Att samtliga chaufförer kommer att utbildas i handledning kommer även underlätta för det fortsatta inkluderingsarbetet med bland annat fler praktikplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.

– Genom att skapa arbetsmöjligheter inom bristyrken kan vi minska skillnader i samhället och samtidigt tillgodose vårt kompetensbehov. Med bättre introduktion och en ännu bättre företagskultur ökar chanserna att medarbetarna arbetar kvar. Alla vinner på det, avslutar Anders.

Vill du veta mer?

Conny Larsson

Kontaktperson

Conny Larsson

Projektledare

Telefon: 08-452 72 71

E-post: conny.larsson@sobona.se