Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för Återvinningsbranschen

[Pressmeddelande]

KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för Återvinning som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 2,1, 2,2 och 2,2 % respektive år.

- Vi är nöjda med avtalet då det innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom den aktuella branschen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet till återföring av övertid införs
  • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

- KFS har nu tecknat flera avtal med Kommunal. Nu arbetar vi vidare med att få resterande avtal i hamn i samma konstruktiva anda, säger Anna Steen.

Avtalen publiceras på www.kfs.net. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch Återvinning efter sommaren.


För mer information kontakta:

Göran Holm, branschansvarig förhandlare på tel: 08-556 009 76, goran.holm@kfs.net

Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net