Kallelse till föreningsstämma och bolagsstämma

Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB (KFS och Pacta, den nya föreningen DNF).

Härmed kallas till föreningsstämma och bolagsstämma 2018 i den av KFS och Pacta gemensamt bildade arbetsgivarorganisationen.

Dag: Tisdagen den 29 maj 2018
Tid: Kl. 11.00
Registrering inför stämma sker mellan kl. 10.00 och 11.00
Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssons gata 2, STOCKHOLM

Föreningsstämman och bolagsstämman är de första stämmorna i den nybildade organisationen.

Om du inte redan anmält deltagare och stämmoombud till stämma (via anmälan till medlemsdagarna) görs anmälan senast 14 maj per e-post till pia.saajakari@kfs.net

Stämmohandlingarna skickas ut cirka en vecka före stämmorna. 

Välkomna!