Kraftringen: Inkluderingsarbetet berikar vår verksamhet

Kraftringen är drivande i Energiuppropet – ett branschupprop för en inkluderande arbetsmarknad. Med KFS stöd och verktyg som grund har de öppnat upp för flera praktikplatser runt om i organisationen. Senast i oktober var det dags för entreprenadsverksamheten som tog emot tre nyanlända praktikanter. - Det berikar vår verksamhet, säger Niclas Nilsson som är ansvarig för verksamhetsområdet.

Som en del i KFS långsiktiga arbete för att stödja nyanländas etablering på arbetsmarknaden fick Kraftringen i augusti en förfrågan från Åsbro Kursgård att ta emot nyanlända praktikanter. De är elutbildade i hemlandet och hade på uppdrag av Arbetsförmedlingen gått en arbetsmarknadsutbildning på just Åsbro. I och med Kraftringens engagemang kändes det självklart att tacka ja.
- Hållbarhet och inkludering är enormt viktiga frågor för oss, det gäller att ta tillvara på den kunskap som finns, säger Niclas.

Nu har fyra av åtta veckor gått och tack vare gott förarbete och stöd från KFS är nöjdheten ömsesidig.  

Satsa på handledarna

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt satsar Kraftringen på sina handledare. De gör omsorgsfulla urval av handledare där de lägger vikt vid de personliga egenskaperna. Det är viktigt att handledaren är social, nyfiken och engagerad för att lyckas i rollen.
- Jag tvekade inte en sekund när jag fick frågan, berättar distributionselektrikern Joakim Lindqvist som tycker att handledarrollen både är rolig och utvecklande.

De handledare som väljs ut och är intresserade av uppdraget får sedan gå KFS uppskattade handledarutbildning.

Överkomma språkhinder

I KFS Handledarutbildning ingår en språkmodul som varit till hjälp för att hantera de språkhinder som kan uppstå med praktikanter som har bristande kunskaper i svenska. En avgörande faktor är att låta samtalen ta tid.
- Med tanke på elsäkerheten är vi till exempel redan vid introduktionen tydliga med att praktikanterna ska fråga en extra gång om de inte riktigt skulle förstå, säger Joakim.

Men för att praktikanterna ska kunna utvecklas betonas vikten av att samtalen inte bara ska bestå av det tekniska språket och arbetet.
- Den sociala samvaron är jätteviktig för språkutvecklingen, avslutar Niclas.

Niclas och Joakims tips för lyckat inkluderingsarbete

- Lägg tid på planeringen
- Förbered och stötta handledarna
- Använd handledarnas erfarenheter i det fortsatta arbetet
- Låt introduktionen och samtalen ta tid
- Våga ta chansen!


Bild: Kraftringen