Handledning på Affärsverken: Ett hedersuppdrag att få introducera till den kultur vi valt

KFS Handledarutbildning är ett verktyg som vi erbjuder våra medlemmar för bättre introduktion, samhällsnytta och framgång i verksamheterna. Affärsverken i Karlskrona är ett av de företag som tagit möjligheten att förbättra sitt handledarskap genom att gå den uppskattade utbildningen.

- För oss har den varit en energiboost, ett stöd och en rolig och utvecklande process, säger Daniel Åslund som arbetar med HR på Affärsverken.

Ett strukturerat handledarskap är värdefullt på många sätt; nya kollegor kommer snabbare in i arbetet, arbetsplatsen utvecklas positivt genom inkludering och handledaren växer med uppgiften. Därför erbjuder vi våra medlemmar en kostnadsfri handledarutbildning där kunskap, praktiskt stöd och erfarenhetsutbyte kombineras.

För Affärsverken i Karlskrona har handledarutbildningen inneburit positiva effekter för hela organisationen, inte minst för handledarna som vuxit i rollen och som individer.

- Handledarutbildningen ger så mycket, det handlar inte bara om att handleda nyanställda utan om att man ska handleda hela tiden, säger servicechefen Dennis Liljegren.

I den här filmen berättar deltagarna från Affärsverken om deras lärdomar och om hur de förvaltar den kunskap de fått med sig från utbildningen.

Anmälan

Vill du också utvecklas som handledare? I höst har vi workshops i Luleå, Östersund och Trollhättan. Du kan även gå handledarutbildningen som webbutbildning.