Nytt avtal har träffats mellan KFS och Kommunal för VA-branschen

[Pressmeddelande]

KFS och Kommunal har idag kommit överens om ett nytt treårigt avtal för VA som gäller för perioden 2017-04-01 till och med 2020-03-31. Avtalet följer industrins märke med ett avtalsvärde på 6,5 % på tre år, vilket innebär löneökningar med 606, 648 och 662 kr respektive år.

- Vi är nöjda med avtalet då det innehåller konkurrenskraftiga löneökningar i nivå med märket inom industrin. Det kommer att gynna våra medlemsföretag som verkar inom VA- branschen, säger Anna Steen, t f förhandlingschef på KFS.

De största förändringarna i avtalet i innebär:

  • Kostnaderna för sjukfrånvaro minskar
  • Möjlighet till återföring av övertid införs
  • Möjlighet för anställda att byta semestertillägg mot ledighet införs

- KFS har nu tecknat flera avtal med Kommunal. Nu arbetar vi vidare med att få resterande avtal med Kommunal och övriga fack i hamn i samma konstruktiva anda, säger Anna Steen.

Avtalen publiceras på www.kfs.net. De kommer också att finnas för beställning av tryckt upplaga och distribueras till medlemsföretagen inom bransch VA efter sommaren.


För mer information kontakta:

Göran Holm, branschansvarig förhandlare, 08-556 009 76, goran.holm@kfs.net
Anna Steen, t f förhandlingschef, 08-556 009 57, anna.steen@kfs.net