Arkiv

 • Nytt läraravtal möter lärarbristen

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, SKL och Lärarnas Samverkansråd, där de båda lärarfacken ingår, är överens om ett nytt avtal för lärarna i kommunal sektor. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.

 • Servicetelefon stängd den 23-24 augusti

  Servicetelefonen kommer vara stängd den 23-24 augusti pga konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter måndagen den 27 augusti, då servicetelefonen är öppen som vanligt!

 • Välkomna, Monika och Johan

  Den 15 augusti hälsade vi våra nya förhandlare Monika Lack och Johan Sommar välkomna till oss på Sobona.

 • Ändrad partsställning i Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst

  Avtal har slutits mellan Sobona och Kommunal respektive Seko om att Seko överlämnar partsställningen på Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst. Kommunal är från och med den 1 oktober 2018 därmed ensam central part i bilagan för Räddningstjänst.

 • Sobona beviljas anslag från Tillväxtverket för nationellt valideringsprojekt

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.

 • Sobona i Almedalen

  Sobonas närvaro i Almedalen 2018 handlade om att trendspana och omvärldsbevaka arbetsgivarfrågor, ledarskap, kompetensförsörjning och frågor runt hållbarhet och CSR. Per Nordenstam, vd på Sobona, medverkade även i panelen på två seminarier, ett arrangerat av Svenskt Vatten och Varim samt ett av Kairos future. Dessutom deltog vi på Sobona under en prisceremoni där vår medlem Alingsås Energi emottog Guldpilen för bästa företag inom hållbarhet!

 • Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension

  Sobona, SKL och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.

 • Hallå där Eva Glaumann, berätta mer om Jobbsprånget!

  Under Sobonas medlemsdagar hade deltagarna möjlighet att träffa Eva Glaumann som är projektledare på Jobbsprånget – programmet som hjälper nyanlända akademiker till praktik på företag och organisationer. Snart börjar nästa praktikperiod och vi passade därför på att fråga henne allt du behöver veta för att även ditt företag ska kunna medverka.

 • Servicetelefonen stängd den 14 juni

  Idag den 14 juni håller servicetelefonen stängt på grund av medarbetarkonferens. Den öppnar igen imorgon!

 • Branschvalidering för framtida utveckling inom återvinning

  Att inventera och synliggöra kompetens inom företag innebär fördelar för både arbetsgivare och medarbetare. Genom att samarbeta med andra branschaktörer kan det även leda till en starkare bransch för framtiden. Bland återvinningsföretag inom Sobona pågår nu ett pilotprojekt om just branschvalidering. – Förhoppningen är att vi kan sätta en nationell branschgemensam standard för olika yrkesroller, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

 • Medlemsdagarna 2018: Stort tack för den här gången – nu heter vi Sobona!

  Under Medlemsdagarna 2018 var det premiär för namnet på den nya sammanslagna arbetsgivarorganisationen: Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. På Münchenbryggeriet i Stockholm gick organisationens första gemensamma arrangemang av stapeln och därmed samlades nästan 400 representanter från våra medlemsföretag för att genom föreläsningar och paneldiskussion ta del av temat - Hållbarhet och kompetensförsörjning. På scen kunde vi se bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, Magdalena Gerger – vd på Systembolaget och Ida Texell, förbundsordförande för räddningstjänsten i Attunda.

 • Servicetelefonen stängd den 8 juni

  Vår servicetelefon kommer under fredagen den 8/6-18 att vara stängd p.g.a. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter på måndag igen, då servicetelefonen är öppen som vanligt.

 • Sobona är namnet på Sveriges nya arbetsgivarorganisation

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – har bildats genom en sammanslagning av arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta. Idag samlas cirka 400 medlemmar vid Sobonas medlemsdagar och årsstämma i Stockholm och namnet på den nya arbetsgivarorganisationen presenteras för första gången.

 • KFS avslutande årsstämma

  Idag har KFS avslutande årsstämma genomförts i Stockholm då det historiska beslutet om KFS upplösning togs. Ännu en milstolpe – den sista i vår nu trettioåriga historia! Nu skrivs nya kapitel i den nya arbetsgivarorganisationen.

 • Kallelse till föreningsstämma och bolagsstämma

  Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB (KFS och Pacta, den nya föreningen DNF).

 • Intervju med vd Per Nordenstam: Stor nyfikenhet på framtidens arbetsgivarorganisation

  - Det är med stolthet och framtidsfokus som vi nu gemensamt tar steget in i en ny organisation. Jag tror att medlemmarna på lite sikt kommer att uppleva att vi blir en än mer starkare och tydligare part och att vi kommer att lyfta medlemsservicen till en ännu högre nivå. Den vanligaste frågan jag får? Det är vad vi ska heta, säger Per Nordenstam som nu varit vd för framtidens arbetsgivarorganisation i drygt två månader. I den här intervjun får vi lära känna Per lite mer och dela hans framtidssyn och reflektioner inför sammanslagningen mellan KFS och Pacta.

 • Ny kontaktperson för Sverige Tillsammans

  För att underlätta kompetensförsörjningen för våra medlemsföretag har KFS/Pacta ett samarbete med Arbetsförmedlingen inom ramen för Sverige Tillsammans. Syftet är att skapa lokala kontaktvägar för våra medlemmar in till Arbetsförmedlingen, och därmed ge bland annat nyanlända arbetssökande möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom exempelvis praktikplatser och YA-anställningar hos våra medlemsföretag. Vår nya kontakt på Arbetsförmedlingen, Jens Rothman, berättar mer om samarbetet.

 • Integration, mångfald och stärkt företagskultur på Sundsvall Elnät och ServaNet

  Som kommunägt bolag ligger det i Sundsvall Elnäts intresse att bidra med integrationsstärkande insatser för att hjälpa kommunen nå de mål som satts upp kring integration och mångfald. Bolaget, som deltar i Energiuppropet, har därför tillsammans med ServaNet öppnat upp för att ta emot nyanlända praktikanter och samtidigt förbättra företagskulturen i organisationen.

 • Integration, mångfald och stärkt företagskultur på Sundsvall Elnät och ServaNet

  Som kommunägt bolag ligger det i Sundsvall Elnäts intresse att bidra med integrationsstärkande insatser för att hjälpa kommunen nå de mål som satts upp kring integration och mångfald. Bolaget har därför tillsammans med ServaNet öppnat upp och förberett för att ta emot nyanlända praktikanter och samtidigt förbättra företagskulturen i organisationen. HR-chefen Kristina Blombäck och konsulten Kristina Lockner berättar om hur de gått till väga.

 • Avvikande öppettider under våren

  På grund av konferens, helgdagar och medlemsdagar har vi under våren avvikande öppettider. Ta del av dem här!