Arkiv

 • Praktik vitaliserar Gävle Energi

  Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända akademiker och inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.

 • Nodra: Det finns människor med kompetens som vi inte har råd att bortse ifrån

  I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet kallas för Servicetrainee och för att bättre introducera personerna till arbetsplatsen och företagskulturen valde bolaget att heltidsanställa en handledare för introduktion i just dessa områden. Idag har de tagit emot åtta servicetraineer och i den här filmen berättar Nodra mer om det lyckade projektet.

 • ​Sobona beviljas statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatser

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal beviljats statsbidrag om 450 000 kronor från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA).

 • Nytt läraravtal möter lärarbristen

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, SKL och Lärarnas Samverkansråd, där de båda lärarfacken ingår, är överens om ett nytt avtal för lärarna i kommunal sektor. För att klara skolans kompetensförsörjning krävs ett fördjupat samarbete mellan arbetsgivare och fackförbund.

 • Öresundskraft öppnar upp med praktik

  Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända, långtidsarbetslösa och akademiker.

 • Luleå Energi öppnar dörrarna för nya rekryteringsvägar

  I arbetet med att hitta nya vägar för rekrytering har Luleå Energi uppnått många positiva effekter och kommit långt i att möta framtidsutmaningarna att hitta rätt kompetenser. I grunden handlar det om att hela verksamheten genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt och att riva språkbarriärerna.

 • Servicetelefon stängd den 23-24 augusti

  Servicetelefonen kommer vara stängd den 23-24 augusti pga konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter måndagen den 27 augusti, då servicetelefonen är öppen som vanligt!

 • Välkomna, Monika och Johan

  Den 15 augusti hälsade vi våra nya förhandlare Monika Lack och Johan Sommar välkomna till oss på Sobona.

 • Ändrad partsställning i Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst

  Avtal har slutits mellan Sobona och Kommunal respektive Seko om att Seko överlämnar partsställningen på Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst. Kommunal är från och med den 1 oktober 2018 därmed ensam central part i bilagan för Räddningstjänst.

 • Sobona beviljas anslag från Tillväxtverket för nationellt valideringsprojekt

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.

 • Sobona i Almedalen

  Sobonas närvaro i Almedalen 2018 handlade om att trendspana och omvärldsbevaka arbetsgivarfrågor, ledarskap, kompetensförsörjning och frågor runt hållbarhet och CSR. Per Nordenstam, vd på Sobona, medverkade även i panelen på två seminarier, ett arrangerat av Svenskt Vatten och Varim samt ett av Kairos future. Dessutom deltog vi på Sobona under en prisceremoni där vår medlem Alingsås Energi emottog Guldpilen för bästa företag inom hållbarhet!

 • Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension

  Sobona, SKL och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.

 • Hallå där Eva Glaumann, berätta mer om Jobbsprånget!

  Under Sobonas medlemsdagar hade deltagarna möjlighet att träffa Eva Glaumann som är projektledare på Jobbsprånget – programmet som hjälper nyanlända akademiker till praktik på företag och organisationer. Snart börjar nästa praktikperiod och vi passade därför på att fråga henne allt du behöver veta för att även ditt företag ska kunna medverka.

 • Servicetelefonen stängd den 14 juni

  Idag den 14 juni håller servicetelefonen stängt på grund av medarbetarkonferens. Den öppnar igen imorgon!

 • Branschvalidering för framtida utveckling inom återvinning

  Att inventera och synliggöra kompetens inom företag innebär fördelar för både arbetsgivare och medarbetare. Genom att samarbeta med andra branschaktörer kan det även leda till en starkare bransch för framtiden. Bland återvinningsföretag inom Sobona pågår nu ett pilotprojekt om just branschvalidering. – Förhoppningen är att vi kan sätta en nationell branschgemensam standard för olika yrkesroller, säger Conny Larsson, projektledare på Sobona.

 • Medlemsdagarna 2018: Stort tack för den här gången – nu heter vi Sobona!

  Under Medlemsdagarna 2018 var det premiär för namnet på den nya sammanslagna arbetsgivarorganisationen: Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. På Münchenbryggeriet i Stockholm gick organisationens första gemensamma arrangemang av stapeln och därmed samlades nästan 400 representanter från våra medlemsföretag för att genom föreläsningar och paneldiskussion ta del av temat - Hållbarhet och kompetensförsörjning. På scen kunde vi se bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, Magdalena Gerger – vd på Systembolaget och Ida Texell, förbundsordförande för räddningstjänsten i Attunda.

 • Servicetelefonen stängd den 8 juni

  Vår servicetelefon kommer under fredagen den 8/6-18 att vara stängd p.g.a. konferens. Vi hälsar er varmt välkomna åter på måndag igen, då servicetelefonen är öppen som vanligt.

 • Sobona är namnet på Sveriges nya arbetsgivarorganisation

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – har bildats genom en sammanslagning av arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta. Idag samlas cirka 400 medlemmar vid Sobonas medlemsdagar och årsstämma i Stockholm och namnet på den nya arbetsgivarorganisationen presenteras för första gången.

 • KFS avslutande årsstämma

  Idag har KFS avslutande årsstämma genomförts i Stockholm då det historiska beslutet om KFS upplösning togs. Ännu en milstolpe – den sista i vår nu trettioåriga historia! Nu skrivs nya kapitel i den nya arbetsgivarorganisationen.

 • Kallelse till föreningsstämma och bolagsstämma

  Kallelse har nu gått ut till VD eller motsvarande i samtliga medlemsföretag/organisationer i Arbetsgivarförbundet Pacta och Pactarb AB (KFS och Pacta, den nya föreningen DNF).