Nyheter

Här hittar du nyheter från Sobona (tidigare KFS)

 • ​Långsiktig och hållbar ersättningsmodell för assistansen

  [Pressmeddelande]

  Vi vill värna assistansreformen och att seriösa aktörer inom personlig assistans kan bedriva verksamhet med kollektivavtal. Vi vill tillsammans med regeringen diskutera hur vi kan se till att lagens intentioner upprätthålls så att vi får en trygg bransch med långsiktighet för såväl anställda som utförare av personlig assistans, skriver Sobona och flera av arbetsmarknadsparterna i en debattartikel.

 • Avsiktsförklaring om avtal för krissituationer

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och de fackliga organisationerna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om ett avtal för krissituationer. Målet är att ett avtal ska vara klart till sommaren 2019.

 • Uppdatering av Sobonas medlemsregister

  Vi kommer den 13-15 mars att uppdatera vår medlemsdatabas som omfattar medlemsregistret. Därför kan vi tyvärr under denna period inte ta emot medlemsansökningar via vår hemsida och det finns heller ingen möjlighet för våra medlemmar att anmäla sig till Sobonas kurser. Vi hänvisar istället till vår Administrativa enhet under denna period, du når oss på kontakt@sobona.se eller telefon 08-452 77 00.

 • Lönestatistik 2018

  Nu finns lönestatistiken från 2018 tillgänglig på våra medlemssidor. Tack till alla medlemsföretag som svarat!

 • ​Sobona beviljas nära två miljoner kronor i främjandemedel för att skapa snabbare etablering för nyanlända

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal och Seko beviljats 1 916000 kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen för att skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända. Sobonas arbete med inkluderande kompetensförsörjning är en viktig del i erbjudandet till medlemsföretagen, ett arbete som nu kan skalas upp och omfatta fler branscher.

 • Nyhet: Utbildning inom inkluderande rekrytering

  Sobona erbjuder flera verktyg som stöd för medlemsföretagen att komma igång med och utveckla arbetet med inkluderande kompetensförsörjning. Från och med våren 2019 erbjuds även en webbutbildning och workshop om inkluderande rekrytering med syftet att skapa en gemensam syn på inkludering och mångfald inom ledningsgruppen och på arbetsplatsen.

 • Ny rapport: Så attraherar du dina framtida medarbetare

  På uppdrag av Sobona har Ungdomsbarometern genomfört en studie kring arbetsgivarattraktivitet och kommunala företag. Genom att kombinera data från denna med insikter från Ungdomsbarometerns andra studier har vi tagit fram rapporten Det bästa av två världar - Att attrahera morgondagens medarbetare till kommunala företag som lanserades på vårt frukostseminarium den 31 januari 2019.

 • Fördjupad information om karensavdrag

  Med anledning av att det 1 januari 2019 infördes ett karensavdrag istället för karensdag har Sobona tillsammans med SKL tagit fram en film med fördjupad information om ändringarna och hur de påverkar våra kollektivavtal.

 • ​Sobona och SKL tar initiativ till kollektivavtal för krissituationer

  Sobona och SKL har tagit initiativ till samtal med de fackliga organisationerna om ett kollektivavtal som reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation. Vi har inte svar på hur ett nationellt avtal för krissituationer kan utformas i alla detaljer, men vi vill se vad som kan göras tillsammans med de fackliga organisationerna, säger John Nilsson, förhandlingschef.

 • Avvikande öppettider för servicetelefonen

  Med anledning av konferens kommer servicetelefonen vara avstängd eller ha avvikande öppettider under januari och 1 februari 2019.