Nyheter

Här hittar du nyheter från Sobona (tidigare KFS)

 • Avvikande öppettider för servicetelefonen

  Med anledning av konferens kommer servicetelefonen vara avstängd eller ha avvikande öppettider under januari och 1 februari 2019.

 • Gästrike återvinnare: Genom Återvinningsuppropet utvecklar vi branschen

  Återvinningsuppropet är ett av tre branschupprop inom Sobona som uppmanar till bredare och smartare rekrytering för att tillgodose branschernas kompetensbehov. Gästrike återvinnare deltar i uppropet och berättar i den här filmen om hur det gick till när de anställde praktikanten Ana-Marie Shar som kommunikatör.

 • Nyhet från och med den 1 januari: Karensavdrag istället för karensdag

  Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i Sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsägbar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan. Förutom att ge ett mer jämlikt avdrag till arbetstagare som arbetar koncentrerad arbetstid, stängs också möjligheten att kunna styra avdragets storlek genom att till exempel sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

 • Sobonas ledarskapsakademi - ett samarbete mellan Sobona och Handelshögskolan i Stockholm Executive Education

  Ett vässat, kompetent och modernt ledarskap bidrar till moderna organisationer och attraktiva arbetsgivare för såväl medarbetare som ledare. Därför erbjuder vi, tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, Sobonas ledarskapsakademi - tre skräddarsydda program för dig som är ordförande, vd eller jobbar med strategiskt ledarskap på ett kommunalt företag.

 • Preliminär överenskommelse om karensavdrag

  Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsebar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan. Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har nått en preliminär överenskommelse med samtliga motparter för de medlemmar som omfattas av de avtal som tidigare tecknades av KFS. Samtidigt har Sobona och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) nått en preliminär överenskommelse för hanteringen av det nya karensavdraget med samtliga motparter för Sobonas medlemmar som omfattas av de avtal som tidigare tecknats av Pacta.

 • Ny prissättning för Sobonas utbildningar

  Inom kort skickas Sobonas utbildningsprogram för våren 2019 ut till samtliga medlemsföretag. Som ett led i utvecklingsarbetet kommer Sobona från och med 2019 att ta ut en självkostnadsavgift för utbildningar och kurser. – Självkostnadsavgiften gör att vi kan fortsätta hålla samma och ännu högre kvalitet på utbildningarna, samt utveckla och vässa utbudet för att möta medlemmarnas behov, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

 • Oförändrad avgift till Sobona

  Beslut har fattats av föreningsstyrelse och bolagsstyrelse i Sobona om att avgiften ska vara oförändrad från 2018 till 2019. Serviceavgiften är alltså 0,25% för 2019 och medlemsavgiften 2000 kronor. – Vi är stolta över att kunna hålla en relativt låg årsavgift som långsiktigt skapar medlemsnytta som kommer fler till del, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

 • Renova storsatsar på handledning och introduktion

  I branscher där det råder chaufförsbrist måste arbetsgivare se över både hur man rekryterar nya medarbetare och behåller de befintliga. För att lyckas med båda delarna och som ett led i deras företagskulturarbete har återvinningsföretaget Renova valt att satsa på handledning och introduktion. Under en ettårsperiod ska totalt 300 chaufförer gå den handledarutbildning som erbjuds Sobonas medlemsföretag och som förväntas skapa goda effekter i hela organisationen.

 • Sobona lanserar ny rapport: Attraktionskraft – Nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning

  [Pressmeddelande]

  Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobona-rapporten 2018 som släpps idag. I rapporten presenteras insikter från undersökningar som gjorts under året och som visar att det finns stor potential för kommunala företag att attrahera framtidens medarbetare.

 • Praktik vitaliserar Gävle Energi

  Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända akademiker och inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.