Nyheter

Här hittar du nyheter från KFS.

 • Ny prissättning för Sobonas utbildningar

  Inom kort skickas Sobonas utbildningsprogram för våren 2019 ut till samtliga medlemsföretag. Som ett led i utvecklingsarbetet kommer Sobona från och med 2019 att ta ut en självkostnadsavgift för utbildningar och kurser. – Självkostnadsavgiften gör att vi kan fortsätta hålla samma och ännu högre kvalitet på utbildningarna, samt utveckla och vässa utbudet för att möta medlemmarnas behov, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

 • Ny prissättning för Sobonas utbildningar

  Inom kort skickas Sobonas utbildningsprogram för våren 2019 ut till samtliga medlemsföretag. Som ett led i utvecklingsarbetet kommer Sobona från och med 2019 att ta ut en självkostnadsavgift för utbildningar och kurser: - Självkostnadsavgiften gör att vi kan fortsätta hålla samma och ännu högre kvalitet på utbildningarna, samt utveckla och vässa utbudet för att möta medlemmarnas behov, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

 • Oförändrad avgift till Sobona

  Beslut har fattats av föreningsstyrelse och bolagsstyrelse i Sobona om att avgiften ska vara oförändrad från 2018 till 2019. Serviceavgiften är alltså 0,25% för 2019 och medlemsavgiften 2000 kronor. – Vi är stolta över att kunna hålla en relativt låg årsavgift som långsiktigt skapar medlemsnytta som kommer fler till del, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.

 • Renova storsatsar på handledning och introduktion

  I branscher där det råder chaufförsbrist måste arbetsgivare se över både hur man rekryterar nya medarbetare och behåller de befintliga. För att lyckas med båda delarna och som ett led i deras företagskulturarbete har återvinningsföretaget Renova valt att satsa på handledning och introduktion. Under en ettårsperiod ska totalt 300 chaufförer gå den handledarutbildning som erbjuds Sobonas medlemsföretag och som förväntas skapa goda effekter i hela organisationen.

 • Sobona lanserar ny rapport: Attraktionskraft – Nyckeln till framgångsrik kompetensförsörjning

  [Pressmeddelande]

  Vad efterfrågar unga hos arbetsgivare och vilka möjligheter finns för kommunala företag att attrahera morgondagens medarbetare? Svar på detta ges i Sobona-rapporten 2018 som släpps idag. I rapporten presenteras insikter från undersökningar som gjorts under året och som visar att det finns stor potential för kommunala företag att attrahera framtidens medarbetare.

 • Praktik vitaliserar Gävle Energi

  Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända akademiker och inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.

 • Nodra: Det finns människor med kompetens som vi inte har råd att bortse ifrån

  I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet kallas för Servicetrainee och för att bättre introducera personerna till arbetsplatsen och företagskulturen valde bolaget att heltidsanställa en handledare för introduktion i just dessa områden. Idag har de tagit emot åtta servicetraineer och i den här filmen berättar Nodra mer om det lyckade projektet.

 • ​Sobona beviljas statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatser

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal beviljats statsbidrag om 450 000 kronor från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA).

 • Öresundskraft öppnar upp med praktik

  Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända, långtidsarbetslösa och akademiker.

 • Luleå Energi öppnar dörrarna för nya rekryteringsvägar

  I arbetet med att hitta nya vägar för rekrytering har Luleå Energi uppnått många positiva effekter och kommit långt i att möta framtidsutmaningarna att hitta rätt kompetenser. I grunden handlar det om att hela verksamheten genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt och att riva språkbarriärerna.