Nyheter

Här hittar du nyheter från KFS.

 • Praktik vitaliserar Gävle Energi

  Sobona erbjuder flera verktyg och stöd för strategisk kompetensförsörjning, däribland praktikprogrammen Tekniksprånget och Jobbsprånget. Vår medlem Gävle Energi har använt sig av båda programmen för att både ta emot nyanlända akademiker och inspirera unga att läsa vidare inom teknisk utbildning. Här berättar Gävle Energi om hur det har fungerat för dem.

 • Nodra: Det finns människor med kompetens som vi inte har råd att bortse ifrån

  I samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet började Nodra under 2017 att erbjuda ettåriga anställningar med stöd för nyanlända och långtidsarbetslösa personer som behöver hjälp att ta steget in på arbetsmarknaden. Projektet kallas för Servicetrainee och för att bättre introducera personerna till arbetsplatsen och företagskulturen valde bolaget att heltidsanställa en handledare för introduktion i just dessa områden. Idag har de tagit emot åtta servicetraineer och i den här filmen berättar Nodra mer om det lyckade projektet.

 • ​Sobona beviljas statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatser

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tillsammans med Kommunal beviljats statsbidrag om 450 000 kronor från Skolverket för att fortsätta utveckla lärandet på arbetsplatser inom ramen för yrkesintroduktionsavtal (YA).

 • Öresundskraft öppnar upp med praktik

  Genom att erbjuda praktikplatser skapas möjligheter för framtida anställningar, rekryteringsbasen kan breddas och framtida kompetensbehov tillgodoses. Därför har Öresundskraft som mål att ta emot 30 praktikanter varje år, däribland nyanlända, långtidsarbetslösa och akademiker.

 • Luleå Energi öppnar dörrarna för nya rekryteringsvägar

  I arbetet med att hitta nya vägar för rekrytering har Luleå Energi uppnått många positiva effekter och kommit långt i att möta framtidsutmaningarna att hitta rätt kompetenser. I grunden handlar det om att hela verksamheten genomsyras av ett inkluderande förhållningssätt och att riva språkbarriärerna.

 • Välkomna, Monika och Johan

  Den 15 augusti hälsade vi våra nya förhandlare Monika Lack och Johan Sommar välkomna till oss på Sobona.

 • Ändrad partsställning i Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst

  Avtal har slutits mellan Sobona och Kommunal respektive Seko om att Seko överlämnar partsställningen på Flygplatsavtalets bilaga för Räddningstjänst. Kommunal är från och med den 1 oktober 2018 därmed ensam central part i bilagan för Räddningstjänst.

 • Sobona beviljas anslag från Tillväxtverket för nationellt valideringsprojekt

  [Pressmeddelande]

  Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, har efter en gemensam ansökan med Gästrike Återvinnare beviljats anslag från Tillväxtverket på nästan 1 000 000 kr. Syftet är att skapa en enklare, tydligare och mer kvalitetssäkrad kompetensförsörjning till återvinningsbranschen genom validering på nationell basis.

 • Sobona i Almedalen

  Sobonas närvaro i Almedalen 2018 handlade om att trendspana och omvärldsbevaka arbetsgivarfrågor, ledarskap, kompetensförsörjning och frågor runt hållbarhet och CSR. Per Nordenstam, vd på Sobona, medverkade även i panelen på två seminarier, ett arrangerat av Svenskt Vatten och Varim samt ett av Kairos future. Dessutom deltog vi på Sobona under en prisceremoni där vår medlem Alingsås Energi emottog Guldpilen för bästa företag inom hållbarhet!

 • Långsiktig lösning för kommunal tjänstepension

  Sobona, SKL och Svenska kyrkan har tillsammans med Kommunal, OFR och Akademikeralliansen nått en ny överenskommelse om tjänstepension för tidigare anställda i kommunal sektor.