tomas eriksson

KFS är den bästa arbetsgivarorganisation jag jobbat med

Tomas Eriksson, VD Affärsverken i Karlskrona, som nu är tillbaka i ett av KFS medlemsföretag efter några år i en annan bransch.

-        KFS är den bästa arbetsgivarorganisation jag har jobbat med. KFS är litet och personligt med hög kompetens. Det är lätta att komma till och ha med att göra. Och ni hittar föredömen för den ”Goda Verksamheten”, och sprider dem.

Vad är bra med KFS?

-        Jag får över lag bra hjälp med det jag behöver. KFS har hittat en bra nivå, det känns som en professionell organisation med bra glöd. Jag gillar också KFS utbildningar och event. De är proffsiga, väl genomförda arrangemang med bra innehåll; både roliga, med fakta och socialt utbyte.

Vad tycker du att KFS bör tänka på framöver?

-        Hoppas att ni vidareutvecklar er professionella kompetens. KFS måste omvärldsbevaka och hålla sig à jour med företagens spelregler och se till att det avspeglas i avtalen, så att de skapar förutsättningar så att vi kan drivas som effektiva och framgångsrika företag – i både mjuka och hårda frågor 

Vad vet du om KFS branschråd?

-        Förra gången som medlemsföretag var jag med i branschråd Energi, det kan jag gärna tänka mig en gång till. Det är ett utmärkt sätt att påverka så att KFS blir ännu bättre i framtiden. Genom att jobba tillsammans med oss medlemsföretag, kan KFS verkligen vara vårt språkrör i avtalsförhandlingarna, och en sorts HR-partner som bidrar till att utveckla oss som företag.