Nöjda medlemmar

Tack till alla som deltog i vår medlemsundersökning 2017! Resultatet visar på att medlemsnöjdheten har ökat från 73 till 75 sedan senaste undersökningen 2015. Våra medlemmar kan också i hög grad rekommendera KFS som arbetsgivarorganisation, vilket mäts genom ett ambassadörsindex* som ökade från 33 till 38 vilket är mycket högt.

För att utvecklas och förbättra vår verksamhet har KFS vartannat år genomfört en medlemsundersökning där vi mäter NKI, Nöjd-Kund-Index*. I slutet av förra året var det dags igen. Genom Investigo skickades en medlemsundersökning till ordförande, vd, HR-/personalansvariga samt kontaktpersoner hos våra medlemsföretag för att undersöka medlemsnöjdheten. Svaren kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i den nya arbetsgivarorganisationen som nu bildas tillsammans med Pacta.  

Helhetsomdöme 2017

  • Över 80 % är mycket nöjda eller nöjda med KFS som arbetsgivarorganisation
  • Nöjd Kund Index, NKI, är 75 vilket är ett utmärkt resultat

Detta lyfter medlemmarna som KFS främsta styrkor

  • Tillgänglighet och personlig service
  • Professionalitet och Kompetens
  • Bemötande och engagemang

Förutom kontakten med förhandlaren uppskattar medlemmarna även kvaliteten på utbildningarna samt övriga nätverk och medlemsdagar. 

*NKI, Nöjd-Kund-Index, är ett sammanhållande index på tre frågor som tar tempen på medlemmarnas övergripande nöjdhet. Genomsnittet för branschen är 68.

*Ambassadörsindex: Investigos verktyg för att mäta i hur hög grad man som medlem kan rekommendera KFS som arbetsgivarorganisation. Genomsnittet för B2B-företag är 19. 

Källa: Investigo medlemsundersökning 2017